instant fap

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Zakup poljoprivrednog zemljišta

Na posljednjoj svojoj sjednici općinsko vijeće usvojilo je odluku o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Sanski Most.

Predmet ovog javnog poziva je zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ukupne površine 4437 hektara, koje je programom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Ovo zemljište se daje u zakup fizičkim i pravnim licima upisanim u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata općine Sanski Most u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i to na rok od deset godina za ratarsku, povrtlarsku, stočarsku proizvodnju i pčelarstvo, odnsono na rok od 25 godina za podizanje nasada voćnjaka, vinograda i rasadnika. Općinsko vijeće Sanski Most usvojilo je tokom protekle godine plan gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem na području sanske općine. Pomenutim programom definisano je da se poljoprivrednim zemljištem, čiji je vlasnik država, raspolaže po tri oblika i to kroz prodaju, zakup i koncesije. Općina Sanski Most spada u red općina koje su u proteklom periodu poduzele niz mjera za razvoj intenzivne agrarne proizvodnje. U strategiji socioekonomskog razvoja općine, u periodu 2007. – 2017. godina, poljoprivredi je dat veliki značaj. Prema katastarskim podacima za 2011. godinu, općina Sanski Most raspolaže sa 37 750 hektara poljoprivrednog zemljišta. Najviše su zastupljena zemljišta četvrte i pete bonitetne kategorije, dok se zemljišta prve i druge bonitetne kategorije nalazi u dolini Sane i njenih pritoka.

KOMENTARI