instant fap

Zaštita stećaka u selu Suhača

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika u BiH pokrenula je inicijativu za zaštitu srednjovjekovne nekropole s nadgrobnim spomenicima koja se nalazi na lokalitetu Peinovac, u blizini sela Suhača.

Tim povodom vlasnicima zemljišta, na kojem se nalaze ovi spomenici, upućen je poziv da se očituju o ovoj inicijativi i da daju eventualno svoje primjedbe. Pomenutu nekropolu, koja se nalazi na brdu Peinovac između sela Suhača i Vrše, čine dva očuvana srednjovjekovna nadgrobna spomenika, stećka, koji su stilizirani i ukrašeni, te nekoliko manje očuvanih spomenika ove materijalne kulture. Inače, ovaj lokalitet nije jedini na kojem su evidentirani stećci na području općine Sanski Most, tako da se nekropole nalaze i u blizini sela Skucani Vakuf, Lušci Palanka, Fajtovci kao i na još nekoliko lokaliteta. Većina ovih nekpropola danas je nezaštićena i prepuštena zubu vremena, iako je riječ o izuzetno važnim i vrijednim svjedocima srednjovjekovne prošlosti ovih prostora.

Stećak je uobičajeno naziv za kameni nadgrobni spomenik iz srednjeg vijeka, a pretpostavlja se kako je na području današnje Bosne i Hercegovine sačuvano oko 66 hiljada stećaka. Stećci i njihove nekropole jedna su od misterija bosanskohercegovačke istorije. Najveće dileme se svode na pitanja njihovog porijekla, pripadnosti pokojnika koji su sahranjivani ispod stećaka, kao i simboličkih poruka koje nose pojedine predstave uklesane na njima. Najviše podataka za historičare daju natpisi koji karakterišu manji broj stećaka. Natpisi govore o različitim društvenim slojevima koji su sahranjivani ispod stećaka, a i različitim vjerskim pripadnostima. Time je opravdana postavka o stećcima kao nadgrobnim spomenicima stanovnika srednjovjekovne Bosne.

KOMENTARI