instant fap

Zašto Fahrudinu Radončiću izmiču zakupnine u Avaz Twist Toweru

Ugovor o zakupu između FIPA-e i Avaz Twist Towera istekao je 15. jula, samo što za razliku od prethodnog perioda, sada očigledno ima smetnji da se ugovor produži

Promjena adresa nekoliko državnih institucija samo tokom posljednjih mjeseci, navodno nema veze s politikom, već je isključivo rezultat specijalnog izvještaja državnog Ureda za reviziju o razbacivanju javnog novca za smještaj institucija Bosne i Hercegovine. Generalni revizor Milenko Šego, između ostalog, u izvještaju iz oktobra 2011. godine sugerisao je smanjenje zakupljenog prostora za samo jedan metar kvadratni, čime bi se godišnje uštede mjerile milionima maraka.

Najblaže rečeno, katastrofalni su bili nalazi Ureda za reviziju institucija BiH prema kojima država za ove svrhe godišnje troši oko 30 miliona KM!

Samo za zakup kancelarija prošle je godine potrošeno 9,8 miliona. Vijeće ministara je u februaru već uputilo instrukcije određenim institucijama da počnu analize kako sistemski riješiti ovo pitanje.

NA “KVADRATURI” BI IM POZAVIDJELI I ZVANIČNICI U BRISELU

A, troškovi se već sada mogu smanjiti, i to je sugerirao Šego, kada bi se uveo red u sistem odlučivanja. Kako nema agencije koja na državnom nivou vodi brigu o tome, institucije same za sebe odlučuju o površini potrebnog prostora, cijeni zakupa, načinu odabira najbolje lokacije.

Haris Bašić je svojevremeno odlučio FIPA-u smjestiti u Avazov toranj. U takvim je uvjetima bez ikakvih problema prošla i vrlo drska odluka bivšeg menadžmenta Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) iz 2009. godine, da koriste baš reprezentativne kancelarije u Avaz Twist Toweru, po cijeni od skoro 35 KM po kvadratu mjesečno!

Samo su prošle godine smještaj FIPA-inih uposlenika u Avazovom neboderu poreski obveznici platili 220.242 KM. Riječ je samo o zakupu 680 metara kvadratnih prostora u Sarajevu, od čega 520 kancelarijskog prostora, za svega 26 uposlenika ( ukupno 244.890 KM za urede u Sarajevu, Mostaru i Banjoj Luci).

Dakle, svaki je uposlenik imao na raspolaganju 20 metara kvadratnih prostora, što je daleko iznad prosjeka i u najbogatijim evropskim zemljama, a evropski je prosjek između 8 i 12 metara po uposleniku.

Skoro po 17 kvadrata su imali na raspolaganju i FIPA-ini uposlenici u Mostaru (3 zaposlena u 50 metara kvadratnih) i po 15 metara uposlenici u Banjoj Luci (4 zaposlena u 60 kvadrata).

Od 16. jula su iz Avaz Twist Towera u Sarajevu počeli preseljavati u prostorije u Ulici Grbavička 4. Ranije im nisu smetale kritke javnosti što u Avazovom tornju plaćaju skupe kancelarije, ali su sada, tako je zvanično odgovoreno Žurnalu, odlučili uvažiti sugestije Vijeća ministara BiH da se štedi.

Sadašnjom su cijenom, navodno, postigli uštede od 26 posto, a odluka o lokaciji i cijeni je donesena nakon što su proveli postupak istraživanja tržišta.

Ugovor o zakupu između FIPA-e i Avaz Twist Towera istekao je 15. jula, samo što za razliku od prethodnog perioda, sada očigledno ima smetnji da se ugovor produži.

Naravno da niko neće reći ima li to veze sa potpuno drugačijom političkom scenom u BiH, odnosno rasporedom snaga u poziciji, a gdje je odnedavno i predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, inače vlasnik Avaz Twist Towera. Radončiću je samo FIPA-ina kirija godišnje donosila zaradu oko 250.000 KM.

KOMENTARI