instant fap

Zašto tone Hamdija Lipovača

Zašto tone Hamdija Lipovača

Nakon što su mediji u FBiH objelodanili istragu za korupciju i nepotizam , prozvani Hamdija Lipovača odmah je razdražio javnost praznorječju da je u obnašanju pozicije načelnika u Bihaću i premijera USK radio isključivo po zakonu .

Da mu korupcija nije mrska svjedoćim već pet godina kada je Ekonomskom institutu u Bihaću ( bio sam direktor tog instituta ) naprasno i u svoju korist oduzeo pobjedu na tenderu za izradu Strategije razvoja općine Bihać .

Hamdija Lipovača već devet godina baštini političku karijeru , vrijeme dugo za konačno bilansiranje na općeniti izvod ; imam stav da se našao u osjetljivom trenutku na važnom , ali za njegovu političku budućnost na raskrižju ili / ili će krenuti tamo gdje puta nema i ostaviti trag drugačijeg načina razmišljanja i potisnuti u prošlost naslijeđeno , a sada produbljeno stanje loše beskonačnosti u proračunu Kantona ili će izgubiti već dobro poljuljan kredibilitet i infrastrukturu iza sebe – birače .

Htjeli priznati ili ne , politika Hamdije Lipovače tone , USK tone ,

a s njim zajedno guši se poslovanje Kantonalne bolnicei i Univerziteta u Bihaću , tone i moja malenkost . Zašto ?

Iznad naših glava kao Damaklov mač nadvila se politika i osobni interesi političara u prožimanju i koegzistenciji .

Politika je iznjedrila korupciju , u njoj  kao prirodna pojava mnoštvo pojavnih

oblika : nepotizam , mito , organizovani kriminal , lažno dušebrižništvo , mobbing , financijska bahatost , učestali igrokazi na političkoj estradi , i u svakoj grupi po jedan Hamdo Lipovača .

A počelo je 2004. ; i dok su luzeri valjali se u kaljuži vlastitih nezadovoljenih častoljublja , strahova i još uvijek ne posve ostrašćenih političkih iživljavanja , u Bihać na konju okićen oreolom pobjedničke moći dojahao je energičan , elokventan i inteligentan mlad čovjek , dojmljiv strastven zelot svekolikog preobražaja grada . Birači su u velikoj mjeri podržali SDP – ovu političku opciju i Hamdiju Lipovaču za načelnika očekujući od općinske vlasti korijenit zaokret od dosadašnjeg načina upravljanja . Valjalo je promijeniti način rada u općinskim službama  i uvesti digitalnu informatičku opremu , osmisliti projekte oživljavanja ratom uništenog i neuspjelom privatizacijom državnog kapitala posrnulo općinsko gospodarstvo, otvoriti nova radna mjesta , potaknuti svekoliki razvoj …

A onda su otvoreni infrastrukturni radovi : mijenjao se izgled uže povijesne jezgre grada , kanalizacijski sustav , asfaltirane ulice , izgrađeni skverovi , semafori , most ..

SDP- ov model razvoja Općine Bihać od 2004 do 2012 . bio je društveno koristan usmjeren izmjeni reljefa grada , ali ekonomski promašen  ; epilog te priče  je “uzaludno” potrošen novac i opterećena općinska kasa ( deficit 8 milijuna KM , a dug preko 20 milijuna KM ) .

Dužničko ropstvo , nelikvidnost , tromjesečna isplata plata , slabašno gospodarstvo su stvarno stanje , nije kritika . Glavi krivac tome je povećana javna potrošnja uz pad javnih prihoda . Prevelika javna potrošnja i rastući dug posljedica je činjenice da se trošilo više nego što se stvaralo . Javna potrošnja iako golema nije promplasaj čiste gluposti već odsustvo političke volje za sprovođenje strukturalnih reformi u javnoj upravi , institucijama i poduzećima od općinskog značaja .

Bihać je danas prazan sjaj , grad ružičasta očekivanja . Sve je skupa jako loše i ništa se ne proizvodi u poduzećima u kojima je nekada radilo 17.000 ljudi . Ostaje samo uzdah za prohujalim vremenom i puno priča o prošlosti koja se ne može vratiti i tzv industrijska baština moje generacije  koja je danas obično smeće . Je li Hamdija Lipovača i njegov “dream team” , suočeni s pošastima propalog gospodarstva imao mogućnost razgovijetiti bilo kakvu misao vodilju , viziju i cilj da ratom opustošena poduzeća digne na stupanj prednosti i pokrene zamajac svekolikog razvoja ? Odgovor je jednostavan : da je općinsko političko stablo  imalo političku volju za ekonomiju (nije valjda uzrok manjak znanja i morala !) budućnost Bihaća bila bi drugačija .

Poznat po napadnutom forsiranju samoživog publiciteta , ovaj bigboss osnovao je sive medije “037” mimo svake financijske logike , a onda je proširio medijski prostor na TVUSK i list “Krajina” . Mediji pod njegovom kontrolom zagušljivo su pratili njegovu preizbornu kampanju i značajno pridonijeli briljantnoj pobjedi na parlamentarnim izborima u BiH 2010.

Njegovi politički pogledi na budućnost države , njegov vrijednosni sustav i svjetonazor koji je živio i izgrađivao kao krajiška perjanica SDP na funkciji načelnika općine u Bihaću , naišli su na golemu potporu biračkog tijela .Biraći su na imago uspješnog načelnika i retorici ispunjenoj već u momentu kad dospije u mainstreame eter , a u kojoj nije bilo mjesta za anekse ugovora i enormno trošenje novca za infrastrukturne projekte grada , a koji su opteretili općinski proračun slijedeće dvije decenije , za smisleno zapošljavanje 100 nepotrebnih službenika u općinske službe i još 100 u “Komrad” i “Vodovod” , odgovorili golemom snagom za mandat , ovaj put zastupnika u državnom parlamentu . Međutim , iz samo njemu znanom razlogu i interesu elegantno je odbio lahak i dobro plaćeni mandat zastupnika i na svoj zahtjev prihvatio se odgovorne pozicije premijera USK .

Politička moć Vlade od početka je zamišljena na način da djeluje kao dioničko društvo Lipovaca & Co , a u njoj SDP brani svoj vlastodržači monopol .

Premijer Lipovača održava nedodirljivi status – autoritet pozicije  ( ex officio ) .

On je centralna figura kao sintetičar , trener (coch ), moralni katalizator i alokator resursa . U takvom ozračju ministri su  stručna potpora i pomoć premijeru ,  i bez obzira na njihovu poslovnu zadaću sputavaju svoju poduzetnost , osobne doprinose , nadležnost , odriču se ugleda ministra u korist premijerovog gafa .

Hamdijini ministri ne smiju dovoditi u pitanje ugled premijera  u sumnju i biti moćni u odlučivanju , ne smiju biti suviše poznati i ako su za svoje područje odgovornosti veliki znalci , kod Hamde neće se šepiriti , nego će djelovati kao tupsoni , slušati njegovu retoriku i odgovarati na pitanja .

U političkom obiteljskom stablu kabineta premijera Kantona nema razlike među ministrima , uvijek vlada jedan ćovjek Hamdija Lipovača.

Ako se naslute razlike ili sumnje da je ugorožena osnovna kadrovska ili zamišljena

os , nastupa neminovno ujednačavanje , obično putem otklanjanja neuklopljenih elemenata .

Vlada Hamdije Lipovače , dobivši relativno pravo – političku moć izvršenja svojih strategijskih ciljeva i programskih sadržaja izraženih u planovima aktivnosti , preuzela je odgovornost za rješavanje duboke ekonomske krize .

Je li se dogodio preobražaj usmjeren rastu DBP ? Je li došlo do promjena u sustavu zdravstva , školstva , javne i državne uprave u ozračju mjera za smanjenje proračunskog deficita i duga ? Ili se ide putem loše beskonačnosti ?

Nekoliko trendova oslikava rad Vlade USK u promjeni ekonomske paradigme u tamingu dvije i po godine poslije izbora :

–         povećala se javna potrošnja uz pad javnih prihoda  ( pod zaštitno zvono proračuna  uvučeno je preko 400 novih korisnika , a svako povećanje mase za plate produbilo je minus u kantonalnoj kasi , uzimani su krediti za pokriće poslovnog gubitka  u Kantonalnoj bolnici , uključivo i Owerdraft bankarski portfolio za plate ) . Prevelika javna potrošnja , rastući dug i deficit u proračunu posljedica je činjenice da se u Kantonu troši više nego što se zarađuje .

–         strukturalne reforme javnog sektora . zdravstvo , školstvo , javna i državna administracija postale se kamen u cipeli koalicijskoj vlasti i zaboravljene ostavljene nekoj dolazećoj političkoj strukturi vlasti na odlučivanje .

–         gospodarske reforme usmjerene rastu DBP i punjenju proračuna , kroz stvaranje povoljnog poslovnog ozračja za dotok stranog investicijskog kapitala  su zamrznute na gotovo nultoj točci razvoja .

–         između Vlade i sindikata usaglašen je zajednički interes u svezi s pravomoćnim sudskim presudama , da formulom strukturiranog prilagođavanja ( sindikat se odrekao 59 miliona KM zateznih kamata , a Vlada prihvatila platiti glavnicu duga 51 milijun KM ) uravnoteže zahtjeve kako međusobno rasporediti troškove rashoda u proračunu .

Zbog izostanka aktivnog suočavanja s gospodarskim teškoćama , USK neće moći izbjeći fiskalnu liticu ( o tome drugi put ) i odgodu automatskog smanjenja potrošnje kroz rezanje proračunskih rashoda .Manjak fiskalne odgovornosti da odmrzne zdrav duh kako bi se napravio prodor u vođenje financijske politike usmjerene konsolidaciji proračuna u slijedeće 1,5 godina preostalog mandata , USK je osudio da klizi niz fiskalnu liticu direktno u stečaj proračuna .

Iako je naslijedila tešku ekonomsku i socijalnu situaciju – golem dug ( preko 200 milijuna KM ) i proračunski deficit ( 15 milijuna ) , javnost ni danas 2,5 godine nakon uspostave nove zakonodavne i izvršne vlasti u Kantonu , ne zna što premijer misli o tome kakve su njegove namjere i šta je njegov outlook ? Šta je definirao kao glavni smjer svog djelovanja : hoće li se raditi samo o restriktivnim reformama u javnoj upravi ili propulzivnoj stimulativnoj gospodarskoj politici usmjerenoj na stvaranje uvjeta za prodor i implementaciju stranih investicija  ; hoće li ponuditi koncept pomirbe nužnih potreba teških reformi u javnoj i državnoj administraciji kao i mjere štednje na svim mogućim razinama  s očiglednim građanskim konzensuzom da se u Kantonu mora sačuvati socijalna država .

USK našao se u okruženju , u pitanju je goli opstanak . Kako se izboriti za njega ako Vlada nije našla svoj put .

Zato tone premijer Hamdija Lipovača .

Hasan Zulić

[email protected]

 

KOMENTARI