instant fap

Završen još jedan projekt zaštite od poplava

Završen još jedan projekt zaštite od poplava

Na području Novog Naselja završeni su radovi na čišćenju i uređenju vodotoka rijeke Majdanuše. Radi se o još jednom u nizu projekata kojeg je u proteklom periodu implementira Općinska služba civilne zaštite, a koji ima za cilj spriječiti nastanak šteta usljed eventualnog izlijevanja rijeke iz svog korita.

Na ovome dijelu svoga toka Majdanuša često napušta korito i plavi okolno zemljište kao i stambene objekte, što mještanima svake godine pričinjava velike probleme.

Posebno su bile pogođene kuće koje se nalaze u neposrednoj blizini, ali i okolno poljoprivredno zemljište, na kojem usjevi često stradaju. Kako bi se umanjili pomenuti negativni efekti, projektom je bila predviđena izgradnja dva parapetna zida na desnoj i lijevoj obali, čišćenje korita i ojačavanje obala, što je u proteklom periodu i realizovano.

Kako nas je upoznao Said Ramić, načelnik Općinske službe civilne zaštite, u ovoj godini u planu su radovi u naseljima Karići i Krkojevci, te u Mjesnoj zajednici Trnova.

Općina Sanski Most posljednjih godina sprovodi mnogobrojne aktivnosti u sklopu prevencije i borbe protiv poplava, a ovakvi i slični slični projekti trebalo bi da umanje rizik i štete od poplava koje svake godine pričinjavaju velike probleme lokalnom stanovništvu.

KOMENTARI