Završena prva faza izgradnje pomoćnog terena

Homeinmedia danas

Završena prva faza izgradnje pomoćnog terena

73. godine Podgrmeča

Završena je prva faza izgradnje budućeg pomoćnog terena u sklopu Gradskog stadiona Nogometnog kluba Podgrmeč.

U skladu sa usvojenom dinamikom radova, u ovoj fazi okončani su radovi na izgradnji podloge za umjetnu travu, uključujući drenažu i postavljanje sistema za odvod oborinskih voda.

U decembru mjesecu prošle godine započeli su radovi na izgradnji pomoćnog terena na Gradskom stadionu, a sve aktivnosti uslijedile su nakon izrade idejnog projekta, s kojim je NK Podgrmeč aplicirao prema nadležnim institucijama.

Nakon što su odobrena sredstva i izabran izvođač radova, krenulo se u realizaciju ovog projekta, a radovi u prvoj fazi finansirani su sredstvima obezbijeđenim od strane Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u visini od 11.000 KM, te učešća Općine Sanski Most također u iznosu od 11.000 KM.

Uskoro se može očekivati i početak realizacije druge faze, kojom je predviđeno postavljanje umjetne trave na već pripremljenoj podlozi. Trenutno se provode procedure vezane za izbor najpovoljnijeg izvođača ovih radova, a bitno je napomenuti da su za pomenute potrebe obezbijeđena finansijska sredstva.

Naime, u budžetu općine Sanski Most za 2020. godinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća, nalazi se poseban budžetski kod sa sredstvima u visini od 40. 000 maraka, koja su namijenjena za igradnju pomoćnog terena.

Uporedo se provode aktivnosti i na realizaciji treće faze, kojom je predviđeno postavljanje reflektora, izgradnju zaštitne ograde, svlačionica te ostalih pratećih objekata, a za ovu, posljednju fazu radova, još uvijek nije obezbijeđena finansijska konstrukcija.

Cjelokupni projekat izgradnje pomoćnog terena površine od preko hiljadu kvadratnih metara, računajući i ostale prateće objekte koji su planirani da se grade, od velikog je značaja za Nogometni klub Podgrmeč ali i građane Sanskog Mosta.

Realizacijom ovog projekta umnogome će biti olakšano treniranje članovima Omladinskog pogona kluba, ali i prve ekipe Podgrmeča, a omogućiće i organizaciju malonogometnih turnira, te iznajmljivanje terena za rekreativne termine.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0