instant fap

Zbor građana Tomina donio hrabru i historijisku odluku

Zbor građana Tomina donio hrabru i historijisku odluku

U prostorijama Društvenog doma Tomina 01.11.2019. god. u prisustvu 62 mještanina održan je Zbor građana MZ Tomina.

Na istom je u toploj i demokratskoj atmosferi, koja je vladala čitavim tokom sastanka, donesena hrabra i historijska odluka da se ide u asfaltiranje putne komunikacije u Tomini.

Na samom početku sastanka, predsjednik Zbora Dževad Kerić i predsjednik Skupštine MZ Hasib Kumalić u svojim obraćanjima su se zahvalili prisutnima, te pojasnili dosadašnje aktivnosti organa MZ Tomina po predmetnom pitanju.

Prisutni mještani su upoznati o veličini i važnosti projekta, te predračunskim cijenama koje su trenutno na tržištu za radove koji su planirani i to je cca 350.000,00 KM. Od te cijene na MZ Tomina spada 50%, a ostatak bi finansirala Općina Sanski Most.

Prije otvaranja diskusije, rukovodstvo MZ se zahvalilo Mehmedu Tufeku koji je uložio preko 27.000,00 KM da bi asfaltirao jednu dionicu puta. Naglasili su, isto tako, da zahvala ide i zaseoku Midžani koji su asfaltirali svoj sokak.

Nakon uvodnih riječi i objašnjenja, otvorena je rasprava u kojoj je većina prisutnih uzela učešća. Nakon dva sata diskusije, gdje nije bilo ni povišenog tona, a kamoli bilo kakvog incidenta, što su svi prisutni mogli vidjeti, došlo se do sljedećih prijedloga koji su predlozeni od Ferida Hodžića i koji su jednoglasno usvojeni.

KOMENTARI