instant fap

“Zelenika” zadovoljna urodom

I pored lošeg vremena i visokih temperatura, u Udruženju voćara „Zelenika“ iz Sanskog Mosta zadovoljni su sa postignutim rezultatima u voćarskoj proizvodnji.

Potpomognuti najnovijim tehnikama uzgoja voća, stalnim stručnim osposobljavanjem, kao i redovnom primjenom agrotehničkih mjera u voćnjacima, voćari iz Udruženja voćara „Zelenika“ zadovoljni su ovogodišnjim urodom voća na svojim voćnjacima, kao i njegovim plasmanom i prodajom na tržištu, ističe Enes Kobašlić, predsjednik ovog udruženja. Ovo udruženje broji oko petnaestak aktivnih članova koji posjeduju trideset hiljada stabala voća, od kojih su najzastpljenije vrste breskva, šljiva, kruška, jabuka, i u manjoj mjeri malina.

Za pojedine vrste voća kao što je breskva i malina berba je odavno završena, za neke još uvijek traje, ističe Kobašlić. To se posebno odnosi na šljivu, koju prema njegovim riječima sanski voćari uzgajaju u osam različitih sorti, a od toga svaka sorta naizmjenično dozrijeva u razmaku od petnaest dana, tako da će njihova berba potrajati i u narednom periodu. Udruženje voćara Zelenika svoje proizvode uspjeva plasirati samo na tržište Sanskog Mosta, a najveći dio plasira se preko Zemljoradničke zadruge „Agrisan“, koja redovno vrši otkup voća.

Kako nas je upoznao Enes Kobašlić, voćari iz ovog udruženja zadovoljni su saradnjom koju ostvaruju sa pomenutom zadrugom, kao i otkupnom cijenom. Prema njegovim riječima otkupna cijena voća u većini slučajeva formira se na osnovu dogovora između voćara i zadruge, tako da se u većini slučajeva ne radi uvijek u istoj cijieni. Visina otkupne cijene zavisi od količine prodanog voća, kvaliteta ali i sorte voća, tako da je cijena šljive, čija se prodaja vrši u najvećim količinama, u većini slučajeva jedna konvertibilna marka, dok se otkupna cijena breskve u zavisnosti od sorte kreće između jedne i jedne i po konvertibilne marke, ističe Kobašlić.

Veliku pomoć sanskim voćarima predstavljala bi izgradnja centralnog skladišta za voće, koje bi dodatno unaprijedilo voćarsku proizvodnju, i ujedno pomoglo u skladištenju voća, kako bi se očuvala njegova svježina prije samog plasmana na tržište, što je važna karika u lancu voćarske proizvodnje. Bitno je napomenuti da je zahvaljujući radu udruženja nedavno instalirana meteorološka stanica za praćenje parametara koji uzrukuju pojave određenih bolesti na voćnjacima, i koja je već dala određene rezultate u zaštiti voća od napada različitih vrsta insekata. Inače, voćarstvo  je  grana poljoprivredne proizvodnje koja na području općine Sanski Most ima idealne uslove za razvoj, kako klimatske tako i geografske, tako da se u narednim godinam može očekivati podizanje novih zasada.

KOMENTARI