instant fap

Tag: historija

Ostaci starog grada u Ključu: Mjesto gdje historija postaje uzbudljiva

Ostaci starog grada u Ključu: Mjesto gdje historija postaje uzbudljiva

Sa svojim kulama i ostacima kamenih zidina na surim i okomitim liticama, srednjovjekovni grad Ključ neodoljivo podsjeća na zamkove iz bajki, a dr
Bosanska princeza na Njemačkom dvoru: Maria von Bosnien

Bosanska princeza na Njemačkom dvoru: Maria von Bosnien

U bosanskoj histroji o njoj kao da nema spomena, u njemačkom gradu Geislingenu tradicija o Mariji von Bosnien i danas je živa i obilježava se sje
Priče iz historije: Prije 639 godina uspostavljena nezavisna kraljevina Bosna

Priče iz historije: Prije 639 godina uspostavljena nezavisna kraljevina Bosna

Stjepan Tvrtko I Kotromanić rođen je 1338. godine kao sin Vladislava Kotromanića i Jelene Šubić. Sa samo petnaest godina (1353.) sjeo je na bosansko p
Tvrtko I: Dan kada je krunisan najveći bosanski kralj

Tvrtko I: Dan kada je krunisan najveći bosanski kralj

tjepan Tvrtko I Kotromanić rođen je 1338. godine kao sin Vladislava Kotromanića i Jelene Šubić. Sa samo petnaest godina (1353.), sjeo je na bosansko p
Nisam Bošnjakinja, ali moj jezik je bosanski

Nisam Bošnjakinja, ali moj jezik je bosanski

Nakaradna je i krajnje neistinita tvrdnja da bosanski jezik ne postoji, kao što je jedanako neistinita tvdnja da bosanskim jezikom govore samo Bošnjac
5 / 5 ČLANAKA