instant fap

Tag: izvor rijeke sane

Stari lijekovi / Medicinski otpad truje Sanu

Stari lijekovi / Medicinski otpad truje Sanu

Fotografije velikih količina medicinskog otpada istresenih u blizini izvora rijeke Sane ponovo su pokrenule pitanje njegovog zbrinjavanja u
Pokrenuta inicijativa da se izvori rijeke Sane i kanjon ispod Prizren Grada stave pod zaštitu

Pokrenuta inicijativa da se izvori rijeke Sane i kanjon ispod Prizren Grada stave pod zaštitu

Koalicija za Sanu putem Centra za životnu sredinu je pokrenula inicijativu da se izvori rijeke Sane zajedno sa ponorom Mračaj i kanjonom rijeke Sane
2 / 2 ČLANAKA