instant fap

Tag: KPZ

Osuđenici u BiH će kaznu izdržavati bliže svojim kućama

Osuđenici u BiH će kaznu izdržavati bliže svojim kućama

Osuđenicima u BiH će, moguće je već za mjesec do dva, biti dana mogućnostpremještaja u zatvor koji je bliži njihovim kućama. Oba entitetska ministarst
1 / 1 ČLANAKA