instant fap

Tag: SAFE

Pomoć općinama u unapređenju sistema ranog upozoravanja na poplave

Pomoć općinama u unapređenju sistema ranog upozoravanja na poplave

Projekt “Pomoć općinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE”, koji je fokusiran na općine Sanski Most i Oštra
1 / 1 ČLANAKA