instant fap

Tag: štbrački buk

Problemi za turiste: Do vodopada Štrbački buk i dalje vode makadamski putevi

Problemi za turiste: Do vodopada Štrbački buk i dalje vode makadamski putevi

Štrbački buk spada u najljepše vodopade u ovom dijelu Evrope, no putna komunikacija do bisera rijeke Une je katastrofalna, tako da se brojni posjetioc
1 / 1 ČLANAKA