Profesor u Beču/ Emir Mušić uspješno odbranio magistarski rad

Profesor u Beču/ Emir Mušić uspješno odbranio magistarski rad

Dana, 09.02.2018. godine uspješno je odbranjen magistarski rad na temu: „Biohemijski status pacijenata sa akutnim koronarnim sindromom na području Unsko – sanskog kantona“.

Istraživanje je obuhvatilo 122 pacijenta sa područja cijelog USK.

Ispitivanu grupu činili su muškarci (50) i žene (50).

Kontrolna grupa sastojala se od 10 muškaraca i 12 žena. Važno je naglasiti da je magistarski  rad rađen u kantonalnoj bolnici „Irfan Ljubijankić“ i Općoj bolnici Sanski Most. Pacijenti su uzorkovani metodom slučajnog uzorka.

Ova vrsta istraživanja je prvijenac na području našeg kantona.

U radu je stavljen akcenat na biohemijsku analizu krvi pacijenata sa akutnim infarkotm miokarda. Obrađeno je 9 biohemijskih parametara (Šećer u krvi, koncentracija holesterola, triglicerida, kreatinina i uree, kao srčani enzimski markeri CPK – CK-MB -, LDH, ALT i AST). Dijagnoza infarkta miokarda postavljena je na osnovu nalaza EKG-a, aktivnosti srčanih markera, boli u grudima i porodične anamneze, ukoliko se radilo o reinfarktu.

Najveći broj pacijenata je bio je iz Općine Cazin, a najmanje pacijenata je bilo iz Općine Sanski Most i to svega 2 pacijenta, što se pripsuju tome, da Sanski Most ima i primarni i sekundarni vid zdravstevene zaštite, ali i blizina Prijedora i Banja Luke.

Na svu sreću Sanski Most ima bolnicu, što i dalje opravdava svoje postojanje i svoju potrebu, radi zbrinjavanja pacijenata i tretiranja ove vrste medicinskog problema.

Rođen 02.09.1984. Sanski Most. Osnovnu i srednju školu završio u Sanskom Mostu.

Poslije srednje škole upisujem se na Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu. Diplomirao je i magistrirao po predbolonjskom principu studiranja, na predmetima Biohemija i fiziologija.

Emir Mušić je oženjen i otac dvoje djece. Trenutno živi i radi u Beču kao profesor biologije, a sve doskoro je bio profesor u poljoprivrednoj školi „Sanus futurum“.

 

 

 

 

 

KOMENTARI