instant fap
Naslovnicainmedia danas

Ajdin Burnić magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu

Ajdin Burnić magistrirao na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu


“Primjena vještačke inteligencije u analizi medicinskih slika” tema je magistarske teze koju je Ajdin Burnić iz Sanskog Mosta uspješno odbranio protekli četvrtak na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu.

Njegov magistarski (istraživački) rad fokusira se na ključnu ulogu analize medicinskih slika u razvoju i unapređenju zdravstvenih sistema. Medicinska analiza slika omogućava preciznu dijagnozu i praćenje medicinskih stanja.

Kako nam je rekao, rad je usmjeren na analizu rendgenskih snimaka grudnog koša putem sistema vještačke inteligencije, što je od suštinskog značaja za dijagnosticiranje različitih bolesti, uključujući i pneumoniju (upalu pluća)

. Ono što čini ovu odbranu teze posebno značajnom je što istražuje primjenu dubokog učenja, posebno konvolucijskih neuronskih mreža (CNN), u analizi medicinskih slika.

Istraživanje je obuhvatalo proučavanje različitih tehnika, uključujući augmentaciju podataka i transferno učenje, kako bi poboljšao tačnost modela u klasifikaciji rendgenskih snimaka. Ovi aspekti dubokog učenja pokazali su se izuzetno korisnima za unapređenje preciznosti i brzine dijagnoze na medicinskim slikama.

Rezultati ovog istraživanja također ukazuju na šire mogućnosti primjene dubokog učenja u medicinskom sektoru.

Rad otvara vrata za daljnje istraživanje i primjenu ovih tehnika kako bi se unaprijedila zdravstvena briga i olakšalo praćenje medicinskih stanja.

Ajdin Burnić je mladi Sanjanin koji je dodiplomski studij uspješno okončao na istom Fakultetu (Fizika), nakon čega je jedno vrijeme u MSŠ predavao Fiziku. Trenutno živi u Sarajevu gdje je zaposlen u jednoj privatnoj kompaniji.

Čestitamo Ajdinu na ovom naučnom uspjehu, kao i ponosnim roditeljima, Midhi i Fahiri Burnić.

KOMENTARI