instant fap
NaslovnicaVijestiRegion

Ambasada BiH u Sloveniji o problemu naših studenata: Ukida se ranija odredba o dozvoli boravka

Ambasada BiH u Sloveniji o problemu naših studenata: Ukida se ranija odredba o dozvoli boravka

Izmjenama Zakona o strancima u Sloveniji direktno su pogođeni i studenti iz Bosne i Hercegovine. Kako saznaje Klix jutros je o svemu obaviještena i naša ambasada u Ljubljani.Naime, prema izmjeni Zakona o strancima ukida se ranija odredba prema kojoj bi stranac mogao pružiti dovoljna sredstva za život samo pismenom izjavom roditelja/staratelja koji su ga dužni izdržavati prema zakona države čiji je državljanin.

Sada studenti iz BiH u Sloveniji moraju dokazati da imaju dovoljno sredstava za život za vrijeme planiranog boravka, bez opterećenja sistema socijalne sigurnosti države članice i dovoljnih sredstava za troškove povratka.

Između ostalog, student stranac mora pokazati dovoljna sredstva za čitavo razdoblje boravka u Sloveniji, odnosno za godinu dana (ako mu se boravišna dozvola izdaje na godinu dana), a iznos sredstava mora se osiguravati mjesečno najmanje u iznosu jednakom osnovnom iznosu minimalnog dohotka u Republici Sloveniji.

Ovo se odnosi na studente koji nemaju stipendiju ili nisu zaposleni u trenutku izdavanja dozvole za privremeni boravak.

Dakle, da bi se studentu izdala dozvola za privremeni boravak, strani student mora ispuniti uslov da ima dovoljna sredstva za život. Ukoliko student nema stipendiju i/ili ne radi putem studentskog servisa, morat će ubuduće prikazati sredstva na računu od najmanje 402,18 eura x 12 mjesec što u konačnici iznosi 4.826,16 eura za godinu dana unaprijed.

“Čak i ako radi preko studentskog servisa, to neće moći dokazati pri prvom odobrenju, jer se plaćanje studentskog rada ne plaća unaprijed”, navedeno je u odgovoru Ambasade BiH u Sloveniji.

Ambasada BiH u Ljubljani je danas obavijestila Ministarstvo vanjskih poslova BiH da je uputila i zvanični zahtjev MVP Slovenije o detaljnim informacijama.

KOMENTARI