Amir Žilić je svoj mladi život ugradio u temelje slobode koju danas uživamo

Homeinmedia danas

Amir Žilić je svoj mladi život ugradio u temelje slobode koju danas uživamo

Amir Žilić: „Zlatni ljiljan“ i najmlađi komandant u redovima Armije RBiH

Tragična pogibija ovog 24. godišnjeg oficira 17. Viteške krajiške brigade dogodila se na ratištu kod Visokog, prilikom slamanja neprijateljske ofanzive na ovaj grad. Tom prilikom u ratnim dejstvima odbrane grada i osiguravanja njegovog opstanka sudjelovali i pripadnici „Sedamnaeste“.

U vrijeme pogibije, Amir Žilić je bio najmlađi komandant u redovima Armije RBiH i komandovao je Drugim bataljonom 17. krajiške brigade. Svoj mladi život ugradio u temelje slobode koju danas uživamo. Vječno počivalište ovog mladog heroja je šehidsko mezarje u Travniku.

Četrnaestog aprila 1994. godine, naredbom štaba Vrhovne komande Armije RBiH, posthumno je odlikovan najvećim armijskim priznanjem – “Zlatnim grbom sa mačevima”.

U Starom Majdanu danas se obilježava godišnjica pogibije Amira Žilića, „zlatnog liljana“ i heroja proteklog odbrambeno oslobodilačkog rata.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: