instant fap

Blog Asima Kambera: Osveta vode

Blog Asima Kambera: Osveta vode

A da je moćna – jeste… Da li nam zadnjim nasrtajem na nas šalje poruku, da li nam se sveti jer smo je ranili i ranjavamo u kontinuitetu devastirajući njene obale, rušeći vrbike uz nju, puneći plastikom njene zelene virove, kroteći je branama, pregradama i zidovima, a da je usput niko ništa ne pita… A moćna je, za mene sveta. Nikad se njene ljepote i bistrine zasititi neću – naše SANE…

Više pročitajte na slijedećem linku:

http://asimkamber.com/osveta-vode/

KOMENTARI