instant fap

Bolji položaj osoba sa invaliditetom

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize općine Sanski Most, pored provođenja redovnih aktivnosti na rješavanju svakodnevnih problema sa kojima se susreću njihovi članovi, u toku ove godine uzelo je aktivno učešće u pripremi i izradi Akcionog plana koji će osigurati bolji položaj i status osoba sa invaliditetom.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike počelo je sa implementacijom programa „Akcioni planovi za ostvarivanje ciljeva strategije u oblasti invalidnosti FBiH“. Ovaj program je okvir za nastavak sistemskih rješenja u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH kroz usvajanje Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, a kojeg zajednički realiziraju Vlada Federacije BiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i organizacije osoba sa invaliditetom koje djeluju na području ovog entiteta. U okviru tog programa, u Bihaću su već održane tri radionice, a na njima je učestvovao i predsjedik Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize općine Sanski Most Refik Ibragić.

Prema njegovim riječima, cilj ovih radionica je da se postojeći zakoni u našoj državi prilagode međunarodnim normama koje su propisane UN-ovom konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, kako bi se poboljšao njihov status i položaj. On ističe da se osobe sa invaliditetom i dalje susreću sa problemima kao što su problem zapošljavanja, edukacije i ostvarivanje svojih prava. U Sanskom Mostu poslijednjih godina napravljeni su veliki pomaci u izgradnji pristupnih rampi javnim ustanovama za ovu populaciju. Također, početkom nove školske godine uređeni su prilazi osnovnim i srednjim školama za osobe sa invaliditetom, međutim, na pojedinim javnim objektima ovaj problem i dalje je prisutan.

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize općine Sanski Most trenutno broji četrdesetijednog člana, i pored standardnih aktivnosti na vođenju evidencije i pružanja pomoći svojim članovima, kao i podjeli ortopedskih pomagala, predsjednik udruženje Refik Ibragić je ovom prilikom najavio podjelu kurbanskog mesa članovima udruženja, ali i drugim socijalno ugroženim građanima, koja će biti organizovana naredne sedmice

KOMENTARI