instant fap

Cijene studija za sada iste

Na jučerašnjoj sjednici članova Studentskog parlamenta i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS-a raspravljalo se o nekoliko tema.

Najvažnije pitanje bilo je ono o Zakonu o visokom obrazovanju i šta će biti sa izmjenama koje nisu prihvaćene na sjednici kantonalne Skupštine. Razmatrana su prava i obaveze Studentskog parlamenta, jer, kako ističe predsjednik SPUS-a Ahmed Nurković, do sada je Vijeće imalo izrazito dobru saradnju sa bivšim ministrom Suljagićem, te se nadaju da će se dobra saradnja nastaviti. Kako kaže Nurković, na sjednici nije donesena nijedna odluka o povećanju školarina za ovu akademsku godinu.

Izuzetak Medicina

Poskupljenje samofinansirajućeg studija koje je ove godine dočekalo brucoše Medicinskog fakulteta, nije naišlo na odobravanje ni roditelja a svakako ni studenata.

– Mi smo izrazili sumnju po pitanju povećavanja školarine u ovom iznosu na Medicinskom fakultetu i zatražili smo od nadležnih da to ispitaju, a samim tim ispitaju i Zakon o visokom obrazovanju. Na osnovu toga, dok se ne dobije nalaz nadležnog inspektora, ne mogu se donijeti ni konačne odluke Vlade, rekao je Nurković.

Što se tiče studenata koji su brucoši u ovoj akademskoj godini, do sada nema znakova da će doći do poskupljenja školarine na ostalim fakultetima. Jedina ustanova koja je poslala dopis je privatni Fakultet za javnu upravu, ali nijedna odluka još nije konačna. Tako da se cijene školarine, donesene 2005, a potvrđene 2009. godine, poštivaju i ove akademske godine. Kada je riječ o onima kojima je i ova školarina skupa, porodicama poginulih, te djeci čiji su roditelji dobitnici ratnih priznanja, zakon je poprilično nedorečen.
– Iskreno, nama nije uopće ni jasno kako taj zakon treba da funkcionira. Da li se djeca šehidskih porodica oslobađaju troškova studiranja prilikom upisa na fakultet prvi put, te da li gube to pravo pri obnavljanju godine, nejasno je, kazao je Nurković.

Konkretno na Političkim naukama praksa je bila da se učenici ovih porodica oslobode troškova pri prvom upisu, a ukoliko obnove godinu, plaćaju pola iznosa. Ako je godina studija hiljadu maraka, njima je petsto. A, naravno proceduru je moguće i zaobići dodatnim molbama dekanatu, gdje studenti mogu ovaj iznos plaćati na rate.

Nurković podsjeća na to da, ukoliko je po ovom zakonu upis svaki put besplatan, odakle će se to finansirati i iz kojeg budžeta? Odluka je za sada poprilično nejasna i nespretno donesena.

Politika i rektor

Pitanje koje se u posljednje vrijeme dosta provlačilo, ne samo kroz naš list već i na ovim sastancima je način izbora rektora UNSA. Stoga je Studentsko vijeće odlučilo da se neće miješati u izbor te da želi da Univerzitet bude autonoman.
– Želimo da Upravni odbor donese odluku koju će podržati i Ministarstvo kao i kompletnu proceduru prilikom izbora. I kada rektor bude izabran, želimo da se radi prema zakonima. Jer sve ostalo bilo bi politika, naglasio je Nurković.

KOMENTARI