instant fap

Dobra vijest: Niža naknada priključka na kanalizacionu mrežu

Dobra vijest: Niža naknada priključka na kanalizacionu mrežu

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ Sanski Most, je u dogovoru sa općinskim organom uprave, u ovoj godini smanjilo cijene priključka na kanalizacionu mrežu.

U ovom preduzeću smatraju da će ovakvom odlukom stvoriti povoljan ambijent za zaključenje većeg broja ugovora, i povećati broj priključaka na loklani kanalizacioni sistem. Kako bi se građani podstakli da izvrše priključak na kanalizacioni sistem, uvažavajući njihovu trenutnu materijalnu i finansijsku situaciju, odlučeno je da se u 2014. godini umanje naknade za priključak na kanalizacionu mrežu, istakli su uovom preduzeću. Tako će visina naknade za stambeni prostor umjesto 6, u ovoj godini iznositi 4 konvertibilne marke po jednom metru korisnog stmbenog prostora, naknada za poslovni prostor smanjena je sa 9 na 6 maraka, dok za proizvodne objekte koji u proizvodnom procesu koriste tehnološku vodu ,visina naknade umjeto 4,20 iznosi 2 konvertibilne marke po jednom metru korisnog stambenog prostora.

U posljednjih nekoliko godina na području općine Sanski Most izgarđeno je nekoliko kilometara kanalizacionog sistema, čija se izgradnja finansira najvećim dijelom sredstvima samog preduzeća kroz kreditno zaduženje, potom sredstvima općine Sanski Most, kao i sredstvima prikupljenim od samih građana putem naplate priključenja na kanalizacionu mrežu. Općinsko vijeće je prije nekoliko godina donijelo odluku po kojoj je svako domaćinstvo, u dijelu grada gdje postoji kanlizacioni sistem, dužno da se priključi na njega, a cijena je određena u skladu sa kvadraturom životnog i poslovnog prostora objekta. Zbog nešto smanjene dinamike prikupljanja ovih sredstava , rukovodstvo preduzeća odlučilo je u ovoj godini smanjiti cijene priključka, kako bi se povećao broj korisnika i sklopio što veći broj ugovora.

Izgradnja kompletnog kanalizacionog sistema jedan je od najvećih infrastrukturnih projekata u poslijeratnom periodu u općini Sanski Most, a nedavno je izgrađena i puštena u upotrebu prepumpna stanica za kanalizacione vode, koja se nalazi u neposrednoj blizini mosta preko rijeke Sane na lokalitetu Karići, čime je omogućeno spajanje kanalizacionog sistema na lijevoj i desnoj obali grada.

KOMENTARI