instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

IDDEEA favorizirala proizvođača: Cijena čipova u ličnim kartama od 8 KM nije realna, oni koštaju 1,1 euro

IDDEEA favorizirala proizvođača: Cijena čipova u ličnim kartama od 8 KM nije realna, oni koštaju 1,1 euro

Prema podacima do kojih je došao portal Klix.ba cijena elektronskog čipa u ličnim kartama koje koriste građani BiH, a koji su jedan od glavnih razloga povećanja cijena ličnih karata, po fakturi dobavljača, iznosi oko 1,1 euro. Na drugu stranu, cijene koji je IDDEEA koristila u procjeni cijene elektronskog čipa iznose od 6 do 8 KM. Promjenom cijene čipa za samo 1 KM, ukupna vrijednost ugovora mijenja se za 5 miliona KM

U neobjavljenom Izvještaju revizije učinka nabave ličnih karata do kojeg je došao portal Klix.ba stoji da su kao osnovni razlozi za povećanje nabavne cijene ličnih isprava, na osnovu dokumentacije Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA) i Ministarstva civilnih poslova BiH, identificirani sljedeći razlozi: cijena čipa koji se ugrađuje u tijelo lične karte, izbor tehnologije izrade i u manjoj mjeri, druga sigurnosna poboljšanja.

Provođenje pregovaračkog postupka sa jednim ponuđačem dovelo je u pitanje transparentnost i ekonomičnost u nabavi elektronskog čipa koji u cijeni lične karte, prema procjenama IDDEEA-e, sudjeluje u vrijednosti između 30-45 posto ili izraženo u apsolutnoj vrijednosti u odnosu na planiranu količinu ličnih karata, između 30 i 40 miliona KM.

U Idejnom projektu se ne obrazlažu detalji o tome na koji je način procijenjena ukupna cijena lične karte i njenih komponenti pojedinačno, pa tako nije navedeno ni obrazloženje za procjene cijene elektronskog čipa. Ovo je važno zbog toga što su procijenjena cijena i obrazloženja iz Idejnog projekta bili osnova članovima pregovaračkog tima tokom vođenja pregovora.

U obrazloženju cijene čipa koje je dostavila IDDEEA na upit Ureda za reviziju institucija BiH, navodi se da IDDEEA u vrijeme izrade Idejnog projekta nije posjedovala pouzdane informacije o cijenama čipova na tržištu.

U obrazloženju se navodi da IDDEEA nije imala obvezu ni mogućnost raspolagati pouzdanim informacijama budući da se radi o povjerljivim podacima, a sama cijena ovisi o mnogo faktora.

Raspon cijene koji je IDDEEA koristila u procjeni cijene elektronskog čipa, od 6-8 KM, je dobiven na temelju iskustvenih podataka. Procijenjeni raspon cijene govori o potencijalnim mogućnostima da se ostvari više ili manje povoljna cijena tokom pregovora,odnosno o važnosti ispitivanja tržišta.

Promjenom cijene čipa za samo 1 KM, ukupna vrijednost ugovora mijenja se za 5 miliona KM, imajući u vidu da je procijenjena, a kasnije i ugovorena ukupna isporuka, 5 miliona komada ličnih karata.

U nedostatku informacija o cijenama elektronskog čipa, Ured za reviziju institucija BiH je alternativnim putem došao do podataka o cijenama po kojima su uvezeni elektronski čipovi za potrebe izrade ličnih karata u BiH. Podaci ukazuju da cijena elektronskog čipa po fakturi dobavljača iznosi oko 1,1 euro, bez ostalih zavisnih troškova uvoza.

Unatoč njegovom značajnom udjelu u cijeni lične karte, izbor elektronskog čipa nije prošao nikakvu drugu procjenu opravdanosti izvan IDDEEA-e.

Ministarstvo civilnih poslova BiH ni Vijeće ministara BiH nisu tražili analize koje pokazuju prednosti izabranog čipa od strane IDDEEA-e u odnosu na druge čipove u pogledu cijene i kvaliteta, karakteristika, niti mogućnosti za izbor jeftinijeg elektronskog čipa koji svojim karakteristikama zadovoljava potrebnu razinu sigurnosti.

Predstavnici IDDEEA-e su naveli da izabrani elektronski čip, sa svim njegovim karakteristikama, predstavlja kvalitetno i ekonomično rješenje.

U obrazloženjima IDDEEA ne analizira vremenski aspekt korištenja čipa i njegov utjecaj na cijenu kroz godine. Imajući u vidu brzo zastarijevanje tehnologije i pad cijena, mogući su značajni efekti na cijenu čipa.

Ponuđač je, u dopisu kojim traži pojašnjenje tenderske dokumentacije od IDDEEA-e, izrazio mišljenje da se određivanjem tipa čipa, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji IDDEEA-e, favorizira određeni proizvođač čipova, što slabi pregovaračku poziciju ponuđača prilikom nabave čipova na tržištu.

Važno je napomenuti da ponuđač koji je pozvan na pregovaranje ne proizvodi ponuđene čipove, nego ih nabavlja na tržištu od drugih dobavljača. IDDEEA je ostala pri svom stavu, te je, obrazlažući svoju odluku, navela potrebnu kvalitetu traženog čipa. U svom obrazloženju, IDDEEA navodi da je ponuđač prethodno sam ponudio navedeni čip, da bi kasnije tražio konkurenciju u njegovoj nabavi.

Nakon skoro tri godine izdavanja ličnih isprava, još uvijek nije izvršeno testiranje usklađenosti proizvedenih ličnih isprava, uključujući postojanje i karakteristike elektronskog čipa, sa tehničkim zahtjevima iznesenim u tenderskoj dokumentaciji.

Ugovorom je predviđeno da se testiranje može izvršiti na slučajno izabranom uzorku, tri puta u toku ugovorenog desetogodišnjeg razdoblja, na teret dobavljača.

Do sada je izdano više od 2,5 miliona ovih osobnih isprava, a IDDEEA još uvijek nije potvrdila ovu usklađenost, osim na početku izdavanja isprava kada su testirane testne kartice.

klix

KOMENTARI