instant fap

Izglasana Vlada TK-a, Bahrija Umihanić premijer

Izglasana Vlada TK-a, Bahrija Umihanić premijer

Članovi novog sastava kantonalne Vlade su ministar unutrašnjih poslova Midhat Dobrnjić, pravosuđa i uprave Ivana Veselčić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Mirsad Kunić, prostornog uređenja i zaštite okolice Zvjezdan Karadžin, ministar finansija Miralem Nuhanović.

Zatim, ministar industrije, energetike i rudarstva Mulaga Fejzić, trgovine, turizma i saobraćaja Mustafa Isabegović, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Samid Šarac, ministar za boračka pitanja Zudin Mahmutović, ministar zdravstva Alen Kamerić, te ministrica za rad, socijalnu politiku i povratak Meliha Bijedić i razvoja i poduzetništva Jelena Ilić.

Bahrija Umihanić je na sjednici iznio svoj program rada, u kojem je istaknuo četiri ključna principa na kojima će nova Vlada Tuzlanskog kantona raditi, a to su sigurnost, pravednost, solidarnost i princip zapošljavanja građana.

Poslanici klubova SDP i SDA u Skupštini TK-a su istaknuli svoje komentare o sastavu nove Vlade Tuzlanskog kantona.

– Poslanici SDP-a su podržali ovu vladu iz razloga da odblokiramo pokret i da ovo što se dešava vrati u pravni poredak, te da je Tuzlanskom kantonu prijeko potrebna vlada da rješava probleme građana. SDP ima jasan stav, a to je da nismo predlagali ni ministre ni mandatara u novoj vladi, a niti lobirali kroz određena udružeja da predlažu naše kandidate – izjavio je predsjednik Kluba SDP u Skupštini TK-a Dževad Hadžić.

Kazao je da je njihov princip bio da nova vlada bude apolitična i ekspertna i da se kao takva hitno podrži i usvoji, te da SDP nema svoje prijedloge, kao ni ministre u ovoj vladi.

Predsjednik Kluba SDA u Skupštini TK-a Senad Alić je kazao da su poslanici SDA pružili podršku novoj vladi zbog toga što je predložena od građana Tuzlanskog kantona.

– Dali smo podršku Vladi TK-a iz razloga što je ona predložena od građana Tuzlanskog kantona, od vladinih i nevladinih organizacija. Mi od ove nove vlade sa premijerom Umihanićem očekujemo da će u što bržem vremenskom periodu doći do stabilizacije kantona, kao i do ciljeva koje su tražili građani ovog kantona – zaključio je Alić.

KOMENTARI