instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Kako je nastala HIFA grupacija?

Kako je nastala HIFA grupacija?

Banovići, Bugojno, Doboj Jug, Gradačac, Ilidža, Jajce, Kakanj, Lukavac, Mostar, Olovo, Rakovica, Sanski Most, Sarajevo, Srebrenik, Teslić, Tešanj, Travnik, Tuzla, Visoko, Višegrad, Vogošća, Zavidovići, Zenica, Đurđevik, Živinice.

Grupaciju HIFA čine šest članica koje se bave uvozom, izvozom, maloprodajom, veleprodajom i transportom nafte i naftnih derivata. Pored ovoga grupacija HIFA u sklopu organizacione strukture ima i veliki broj samouslužnih autopraonica, vulkanizerskih radnji, naftne terminale kapaciteta 3.350.000 litara, kao i plinske terminale kapaciteta 600.000 litara, tako da je grupacija Hifa zajedno sa pumpama u mogućnosti skladištiti 8.000.000 litara goriva kao i 1.000.000 litara plina.

Na temelju jasne poslovne orijentacije, brige o kvalitetu i podrške kupcima, grupacija HIFA danas drži lidersku poziciju u distribuciji naftnih derivata na veliko.

Osim toga, članice grupacije HIFA se ubrajaju među 5 najznačajnijih distributera u maloprodaji sa preko 15.000 motornih vozila dnevno čiji vozači brigu o kvalitetu naftnih derivata povjeravaju nama.

Ono po čemu je grupacija HIFA posebno prepoznatljiva je sistem HIFA trgovina u kojima se vrši prodaja ostale robe, tj. popratnog asortimana i to po cijenama koje u velikoj mjeri prate cjenovnike vodećih supermarketa u BiH.

To daje potpuno novu dimenziju poslovanju benzinskih pumpi gdje smo prvi u ovoj branši koji dokazuju da benzinska pumpa ne mora biti mjesto skupe kupovine.

ZAŠTO IZABRATI HIFU?

100% domaća grupacija
Najveći distributer nafte i naftnih derivata u BiH
Najpoželjniji poslodavac u 2016. godini
3 članice grupacije su već 3 godine među top 100 firmi u BiH
Izvoznik nafte i naftnih derivata u 9 zemalja regiona
Svu dobit investiramo u BiH
Preko 80 savremenih voznih jedinica za prevoz nafte i naftnih derivata
Kartično poslovanje i DOMS sistem
Stručno, profesionalno i ljubazno osoblje
Automatizovan sistem fakturisanja isporučenog goriva
Široka mreža prodajnih objekata u BiH, sa radnim vremenom od 0 do 24 sata (većina objekata)
Vlastiti asortiman ulja HG Line za putnička i teretna vozila / INDUSTRIJSKA ULJA
Vlastiti asortiman mirisa HG Fresh kao i tekućina za vjetrobransko staklo HG Kristal
Redovnim uplatama u vidu poreza i dadžbina, grupacija HIFA učestvuje u razvoju države BiH
Društveno odgovorna kompanija koja kroz svoj dugogodišnji rad uveliko doprinosi popravljanju socijalnog statusa različitim kategorijama, u vidu donacija, stipendija, sponzorstava, izgradnje i obnove preko 10 kuća za porodice sa socijalnim potrebama, izgradnje doma za nezbrinutu djecu, podrške i izgradnje kulturnih i vjerskih objekata, itd.
Ekološki odgovorna kompanija (ekološka kampanja “Ne bacaj smeće, sadi cvijeće”, kreirana od strane Hifa Group, ima za cilj podizanje ekološke svijesti i uljepšavanje okoline)
Politika kvaliteta je sastavni i nedjeljivi dio poslovne politike firme, a zasniva se na neprekidnom poboljšanju kvaliteta poslovanja. Direktor i njegovi saradnici su u obavezi prema kvalitetu i njegovom stalnom poboljšanju u svim područjima preduzeća. Radeći kao tim, uz uključivanje svih zaposlenih kroz proces stalnog poboljšanja kvaliteta, osiguravaju se preduslovi za ispunjenje ciljeva kvaliteta, efektivnost i zadovoljstvo kupca.

CILJ POLITIKE KVALITETA HIFA D.O.O TEŠANJ:

Staviti kupca na prvo mjesto kroz izgradnju otvorene saradnje koja podrazumjeva banner-qualityprihvatanje svih sugestija i pronalazak načina da rješenje eventualnih problema bude na obostrano zadovoljstvo, kao i blagovremeno informisanje o svim promjenama.

Postignuti visok nivo kulture i obrazovanja uposlenih i pružanjem usluge kupcima obezbijediti njihovo kontinuirano zadovoljstvo. Obezbijediti proizvode tj. naftne derivate od rafinerija koji su najviših svjetskih kvaliteta i koji zadovoljavaju najstrožije kriterije, čime bi otklonili sve sumnje kod kupaca o kvalitetu. Postići racionalnost u poslovanju tj. stvoriti optimalnost troškova, ali sa obezbjeđenjem maksimalnih mogućih rezultata.

Sve dobavljače posmatrati i poštovati kao i kupce, nastojeći da saradnju postavljamo na ravnopravnoj osnovi, Stalno provjeravanje sistema kvaliteta i njegovo poboljšanje. Putem ulaganja želimo postići visoku sigrunost za uposlenike te veći nivo zaštite okoliša.

Radeći planove i programe povezane sa područjem odgovornog menadžmenata želimo da pokažemo da smo firma koja radi na principu strategijskih planova za razvoj firme,

Ne zanemarujemo i učešće u široj društvenoj zajednici: učešće u uređenju grada, pomoć raznim udrugama, pomoć pri organizovanju kulturno-sportskih događaja, stipendiranju naprednih učenika, pomoć socijalnim udrugama… i tako dokažemo da smo društveno odgovorna firma.

Navedeni ciljevi kvaliteta predstavljaju podlogu za definisanje mjerljivih ciljeva kvaliteta i poslovanja i na osnovu čega svi vlasnici procesa i zaposleni definišu svoje ciljeve.

MISIJA

HIFA d.o.o. Tešanj predstavlja firmu koja se bavi distribucijom nafte i naftnih derivata putem maloprodaje i ima veliki značaj u Federaciji BiH te teži ka ostvarenju zadovoljenja kupaca svojim stalnim poboljšanjima u poslovanju i unapređenjem kvalitete proizvoda i usluga kroz angažovanje mladog i dobro obučenog kadra.

HIFA d.o.o. je vodeći snabdjevač LUEL-om obrazovnih, zdravstvenih institucijama i drugih javnih ustanova u ZE – DO kantonu.

HIFA d.o.o. je među 5 vodećih distributera LUEL-a u FBiH.

VIZIJA

Dugoročno ispunjavanje zacrtanih ciljeva je moguće ako izgradimo imidž i ime i na taj način uspostavimo i stalno unapređujemo saradnju sa pojedinačnim kupcima i institucijama. Prioritet treba staviti na kvalitet proizvoda i usluga, obezbjeđenje zaštite interesa naših kupaca, radnika, drugih partnera i vlasnika.

Obzirom da razmišljanja idu ka daljem razvoju, ne možemo, a da se ne osvrnemo na ono što se zove zaštita čovjekove okoline i zdravlja, naročito u vremenu kada čitav svijet kao uslov opstajanja i razvijanja postavlja i zaštitu okoline. Kroz edukaciju svih uposlenih nastojanja će biti usmjerena na razvijanje svijesti o tome koliko vrijedi zdravo okruženje u kojem se nalazimo i u kojem djelujemo.

ISO STANDARD I KONTROLA KVALITETA

Kvaliteta je postala dominirajući problem upravljanja i jedan od ključnih elemenata strategije svakog preduzeća. Tehnološke, tržišne i industrijske promjene u svijetu izravno se odražavaju na kvalitetu.

Preduzeće HIFA d.o.o. Tešanj raspolaže sa dobro djelujućim i efikasnim sistemom upravljanja kvalitetom tako da su ispunjeni zahtjevi standarda ISO9001:2008, te da ih zaposleni slijede u svom svakodnevnom radu.

Za sigurnost i kvalitet proizvoda koje prodajemo, koristimo usluge profesionalne, stručne i nezavisne inspekcijske organizacije “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo.

“Inspekt RGH” d.d. Sarajevo ima međunarodnu reputaciju i imidž u oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta roba. Dugogodišnje iskustvo, sposobnost da obavljaju nezavisnu, nepristrasnu i profesionalnu inspekciju na bilo kojoj lokaciji u zemlji i inostranstvu.

ZDRAVLJE I SIGURNOST

U društvu smo svjesni naše odgovornosti prema zaposlenima i okolini u kojoj radimo. Zato rad firme usmjeravamo tako da s uvođenjem sigurnosnih mjera neprestano poboljšavamo radne uvjete, smanjujemo rizike nastanka povreda i zdravstvenih tegoba, te neprestanosmanjujemo negativne uticaje na okolinu.

Rad u skladu sa zakonom je naša obaveza.

Cilj naše firme je kontinuirano unapređenje zaštite zdravlja radnika i sigurnosti na radu. Stalnim vođenjem brige o zdravlju naših radnika i stalnim poboljšavanjem radnih uvjeta, nastojimo stvoriti radno okruženje u kojem će se svi osjećati sigurno i zadovoljno.

Sve aktivnosti koje provodimo oko sigurnih uvjeta rada i očuvanja zdravlja radnika u posljednjih deset godina rezultirale su kontinuiranim smanjenjem ozlijeda na radu te uspješnim sprječavanjem nastanka profesionalnih bolesti.

POSAO I KARIJERA

Kvalitetni, obrazovani i motivirani ljudi predstavljaju jedan od najsnažnijih izvora konkurentske snage na tržištu rada. HIFA vrši selektivni izbor kadrova, koji se uspostavljau na određena mjesta unutar firme.

Planovi u ostvarivanju konkurentnosti je ključ opstanka na svim tržištima kako u zemlji tako i u samom okruženju.

Visokoobrazovani stručnjaci svjesni su svojih kompetencija, a rad u firmi omogućuje im stalno napredovanje u znanjima i karijeri u okruženju koje potstičekvalitetan timski rad i ugodnu radnu atmosferu.

U HIFI se ljudi cijene i po svojim postignućima i po svojem potencijalu, a profesionalni razvoj je od primarnog značaja.

Naši uposlenici kontinuirano ulažu u svoje znanje, a HIFA nudi okruženje koje stimulira učenje i razvoj kako na radnom mjestu, tako i van njega, putem aktivnog učenja, stručnih radnih skupina, seminara, kongresa, post diplomskih studija i specijalizacija.

Prednost kompanije HIFA u borbi sa konkurencijom je znanje i sposobnost njenih uposlenih.

Akta.ba

KOMENTARI