instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Kako prevenirati ovisnost: Kockanju sklono 75 % mladih u BiH

Kako prevenirati ovisnost: Kockanju sklono 75 % mladih u BiH

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini i Islamski pedagoški fakultet Zenica organizovali su “Konferenciju o mogućnostima Islamske zajednice u prevenciji ovisnosti o kockanju” na kojoj je govoreno o prevenciji ovisnosti o kockanju u bh. društvu, kao i socijalnim, teološkim i psihološkim aspektima ovisnosti o kockanju, javlja Anadolu Agency (AA).

U svom obraćanju prisutnima, dekan Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici Muharem Adilović rekao je kako kockanje poprima oblik pandemije koja zahvata sve uzraste.

“Kockanje kao društvena pojava je poznata u najstarijim društvenim zajednicama kao jedan od oblika zabave i razonode, o čemu svjedoče nalazi koji ukazuju da je ova aktivnost starija više od 1.000 godina od prvog novca. Moralna kriza savremenog društva predstavlja predispoziciju da ova pojava poprimi oblik pandemije koja pogađa sve starosne grupe.

Nekritično prihvatanje materijalističkog poimanja svijeta s nezasitom potrebom za profitom rezultira zamračenjem uma. Posebno sam sretan što inicijativa dolazi od IZ u BiH koja posjeduje moralni kredibilitet da relevantno govori o ovom problemu. Nadam se da će ova inicijativa biti dovoljno jak motiv za pokretanje sveobuhvatne aktivnosti na suzbijanju ovog problema”, rekao je Adilović.

Spahija Kozlić, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK, rekao je kako je bitno organizovati još ovakvih događaja.

“Izuzetno dobro znam koliko IZ u BiH čini na preveniranju svih oblika ovisnosti pa i kockanja. Drago mi je da se putem simpozijuma treba progovoriti i donijeti adekvatne zaključke s nivoa nauke”, rekao je Kozlić.

Mevludin Dizdarević, muftija zenički, rekao je kako je bitno iskoristiti sve dostupne resurse za rad na ovom problemu.

“Društvena zajednica i neki problemi u njoj ne tiču se samo onih koji je čine, ne tiču se samo onih koji su u njoj, nego se to prelijeva na cjelokupnu zajednicu. Narod bi rekao da uz suha drva gore i sirova. Jedan od tih problema je i problem kockanja, koji je IZ prepoznala kao bitan i krupan i opredijelila se da organizira ovu konferenciju.

Cilj je da se resursi koriste u rješavanje problema u našoj zajednici. Problem kockanja nije jednostavan, to je iznimno složen problem i kao takav on je višeslojan i zahtijeva da se s različitih aspekata nadnesemo nad njega i pokušamo dati vjerodostojne odgovore. S ovim radovima i istraživačima ponudit ćemo svoje odgovore, a šira zajednica mora dati svoj doprinos i svi možemo zajedno umanjiti efekte ovog problema”, rekao je Dizdarević.

Profesorica psihološke grupe predmeta na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici Anela Hasanagić kazala je kako je bitno raditi na ovom problemu.

“Suština ovih konferencija je progovoriti glasom nauke i stručno. Kada se istraživači okupe i svi progovore o jednom problemu i kada smo svi usmjereni u jednom pravcu djelovanja koji je prevencija, onda se može jako mnogo postići.

Prevencija je nužna i nužno je da se probudimo iz dubokog sna. Kada kažete da je 10 posto mladih, prvenstveno srednjoškolaca, razvilo prevalenciju, psihopatiju kada je u pitanju kockanje, to ne djeluje mnogo, ali je jako mnogo. Čak je i tri posto mnogo. Kada pogledate podatke da je 75 posto mladih sklono kockanju, onda vidimo da je krajnje vrijeme da počnemo zajednički djelovati prema svim instancama, a mogu se uključiti škole, zavodi za prevenciju ovisnosti, sve vjerske zajednice i vjerujem da zajedno možemo napraviti mnogo”, rekla je Hasangić.

Hasanagić je dodala kako je okruženje u kojem bh. omladina odrasta pogodno tlo za razvoj ovakvih oblika devijantnih ponašanja.

“Okruženje u kojem živimo je plodno tlo za razvoj takvih oblika ponašanje. Vannastavne aktivnosti iziskuju uglavnom finansijski angažman roditelja i veliki broj djece nema priliku da energiju troši na taj način. Loša socio-ekonomska situacija u kojoj se nalazimo vodi stvaranju lažnog optimizma. Dobici se dešavaju ponekad, to povuče mlade ljude koji su podložni tim utjecajima gdje vide da je to produktivan način za ostvarivanje finansijske dobiti i razvoj devijantnog ponašanja poput kockanja, koje nije i jedini oblik takvog ponašanja”, rekla je Hasangić.

Na konferenciji u Zenici prezentovani su brojni radovi koji analiziraju ovisnost o kockanju sa aspekta religije, psihologije, sociologije i ekonomije.

Akos.ba

KOMENTARI