instant fap

Kandidatske liste za načelnika i OV

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine juče je na svojoj web stranici objavila odluke o ovjeri i odbijanju kandidatskih listi i kandidata za učešće na ovogodišnjim lokalnim izborima.


Za predstojeće Općinske izbore, na kandidatskim listama nalazi se ukupno 194 kandidata za Općinsko vijeće Sanski Most, koji su kandidovani od strane osam političkih stranaka, koliko ih je prijavljeno za učešće na Lokalnim izborima 2012. godine na području općine Sanski Most.

Od ovih osam stranaka, četiri su stranke prijavile svoga kandidata za poziciju načelnika općine, dok niti jedna stranka na svojoj listi nema prijavljenih kandidata pripadnika nacionalnih manjina.

Kandidat Stranke za BiH za načelnika općine je Rasim Krupić dok je nosilac liste za Općinsko vijeće Enes Eminić.

Kandidat Socijaldemokratske partije za načelnika općine je Zikrija Džafić, a nosilac liste za Općinsko vijeće je Almin Hopovac.

Kandidat Stranke demokratske akcije za načelnika općine je aktuelni načelnik općine dr. Mustafa Avdagić, a nosilac liste za Općinsko vijeće je Sanel Mahić.

Savez za bolju budućnost u Sanskom Mostu također ima kandidata za načelnika općine, a to je aktuelni ministar privrede u Vladi USK Redžo Kurbegović. Nosilac liste za Općinsko vijeće ispred ove stranke je Nijaz Kadirić.

Liberalno-demokratska stranka na predstojećim lokalnim izborima nema svog kandidata za načelnika općine, a nosilac liste je Abaz Jakupović.

Također, ni Savez nezavisnih socijaldemokrata u Sanskom Mostu nema kandidata za načelnika, a nosilac liste je Drago Praštalo, aktuelni predsjedavajući Općinskog vijeća Sanski Most.

Dvije preostale stranke koje nemaju kandidata za načelnika općine Sanski Most su Socijaldemokratska unija i Naša stranka.

Nosilac liste Socijaldemokratske unije za Općinsko vijeće Sanski Most je Rifet Bahtić, dok je nosilac liste Naše stranke u Sanskom Mostu za Općinsko vijeće Flamenko Bahtić.

Općinski izbori održat će se 7.oktobra 2012.godine a predizborna kampanja zvanično počinje 7.septembra. Centralna izborna komisija pozvala je sve političke subjekte i kandidate da izvrše uvid u kandidatske liste i da sve eventualne korekcije dostave najkasnije do 3. augusta. Izborna komisija je ovaj poziv uputila kako bi se blagovremeno otklonile eventualne greške na kandidatskim listama u imenima i prezimenima kandidata za predstojeće izbore u BiH. U nastavku donosimo listu svih prijavljenih kandidata  za Općinske izbore 2012 za Općinsko vijeće Sanski Most i općinskog načelnika. Redoslijed političkih subjekata preuzet je sa stranice Centralne izborne komisije BiH:

IZBORI 2012. GODINE (IZBORNA JEDINICA 032 – SANSKI MOST):

STRANKA ZA BIH

NAČELNIK
1 KRUPIĆ RASIM

OPĆINSKO VIJEĆE
1 EMINIĆ ENES
2 VOJNIKOVIĆ ELMIRA
3 TALIĆ MEHO
4 DERVIŠEVIĆ AMEL
5 SINANOVIĆ INDIRA
6 SADIĆ REMZIJA
7 KARAGIĆ SUVAD
8 ARAPOVIĆ SEMIRA
9 BILAJBEGOVIĆ MUHAMED
10 KUMALIĆ SMAJIL
11 HODŽIĆ ELISA
12 MUŠIĆ FEHIM
13 KERIĆ FAHRUDIN
14 KUMALIĆ AZRA
15 SOFTIĆ ENVER
16 BAHTIĆ SAMIR
17 MEDIĆ MERISA
18 ŠEHOVIĆ ALIJA
19 KURUZOVIĆ FERIK
20 VOJNIKOVIĆ ADISA
21 OKČIĆ HILMIJA
22 SEFEROVIĆ ADEM
23 TALIĆ MINELA
24 ŠABIĆ AMELIN
25 ASOTIĆ AJDIN
26 SINANBEGOVIĆ SANELA
27 BAŠIĆ ESMIR
28 KARAJKOVIĆ SULEJMAN
29 HODŽIĆ EKREMA
30 MUHADŽIĆ ŠEFIK
31 KALTAK SADIK
32 MULALIĆ NISVETA
33 ALAGIĆ MUHAREM

SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH

NAČELNIK
1 DŽAFIĆ ZIKRIJA

OPĆINSKO VIJEĆE
1 HOPOVAC ALMIN
2 ČAVLOVIĆ IVANA
3 KRUPIĆ DEMIR
4 JAKUPOVIĆ HAJRUDIN
5 DIZDAREVIĆ LJILJANA
6 SAWANDA AIMAN
7 HELIĆ AZEMINA
8 SELMAN VELID
9 UTJEŠANOVIĆ DANIJEL
10 BEKTAŠEVIĆ SABINA
11 TROŽIĆ NERMIN
12 HASIĆ IVANKA
13 HODŽIĆ JASMIN
14 MALOVČIĆ FAJKO
15 ISLAMČEVIĆ IVANA
16 HALILOVIĆ NIJAZ
17 ZUKANOVIĆ JASMIN
18 TALIĆ-BIŠČEVIĆ INES
19 AGANOVIĆ EDIN
20 KADIRIĆ EDIS
21 MIDŽAN VELIDA
22 KAMENČIĆ RIFET
23 MUMINOVIĆ ELVEDIN
24 HRNČIĆ ERMINA
25 BILAJBEGOVIĆ SAUDIN
26 ŠUDLIĆ SABINA
27 KURBEGOVIĆ HIKMET
28 ŠKULJ EDIN
29 OMIĆ AMELA
30 TALIĆ IRFAN
31 OSMANČEVIĆ SANEL
32 HANDANOVIĆ ELMA
33 AVDIĆ HUSEIN
34 BAŠIĆ SANELA

SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE

NAČELNIK
1 AVDAGIĆ MUSTAFA

OPĆINSKO VIJEĆE
1 MAHIĆ SANEL
2 HADŽIAHMETOVIĆ AIŠA
3 KLJAJIĆ SENAD
4 PAŠALIĆ AMIR
5 BOŠKOVIĆ JASNA
6 BIŠČEVIĆ NEDIM
7 HASANBEGOVIĆ FARIS
8 TALIĆ BADEMA
9 KUŽELJ VELID
10 SEFEROVIĆ MENSUR
11 KAZIĆ MEVLUDA
12 ŠUPUK MUHAREM
13 JAKUPOVIĆ NEDIM
14 ZUKIĆ DURSUMA
15 TERZIĆ ARNEL
16 DŽAFIĆ ASMIR
17 MURATOVIĆ ALDINA
18 KURBEGOVIĆ ENES
19 KARIĆ ENES
20 KUČKOVIĆ ĆATIĆ SUDKA
21 FIKIĆ VEIZ
22 ALIHODŽIĆ IBRAHIM
23 BATIĆ TAHIRA
24 ALAGIĆ FARKO
25 KAHTERAN EMIR
26 RABIHIĆ SANITA
27 SALEŠEVIĆ ĐEVAD
28 OMIĆ MIRZA
29 ISLAMOVIĆ ALMA
30 KALTAK FADIL
31 MUJAČIĆ JASMIN
32 HROMALIĆ MEDIHA
33 BEŠIĆ SENAD
34 KARABEG JASMINA

SBB – SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST

NAČELNIK
1 KURBEGOVIĆ REDŽO

OPĆINSKO VIJEĆE
1 KADIRIĆ NIJAZ
2 HALILOVIĆ EMINA
3 KLJUČANIN NIHAD
4 BIŠČEVIĆ EDIN
5 ŠAHBEGOVIĆ AMELA
6 ČEKIĆ ADNAN
7 KARAMUJIĆ NIRZAD
8 ŠUŠIĆ MERISA
9 KAHRIMANOVIĆ MIRZA
10 KORLAT SELVIR
11 PAŠIĆ ELMA
12 HABIBOVIĆ ŠEMSUDIN
13 BEČIROVIĆ ĐEMO
14 HALIMOVIĆ FIKRETA
15 KARAJKOVIĆ AZRAN
16 MUJAGIĆ ADNAN
17 JAŠAREVIĆ AMIRA
18 KADIRIĆ ARIF
19 ISLAMČEVIĆ AMIR
20 GLAVAŠ JASMINA
21 HODŽIĆ SAFET
22 HABIBOVIĆ SEJFO
23 AGANOVIĆ NEIRA
24 KAMENČIĆ AMEL
25 VELIĆ NIJAZ
26 LASIĆ-GROZDANIĆ ZINAJDA
27 AGANOVIĆ MUHAMED
28 HODŽIĆ ENDIS
29 BUDIMLIĆ VAHIDA
30 GAZIBARA OSMAN
31 ČEKIĆ ZLATAN
32 SADIĆ ENISA
33 BEĆIREVIĆ KEMAL
34 ŠARANOVIĆ ESNETA

OPĆINSKO VIJEĆE

LDS – LIBERALNO-DEMOKRATSKA STRANKA

1 JAKUPOVIĆ ABAZ
2 NALIĆ SEMIRA
3 SEJDIĆ AZIZ
4 KAHRIMANOVIĆ SAKIB
5 PILIPOVIĆ EDISA
6 PAŠALIĆ FADIL
7 PILIPOVIĆ ALDIN
8 KOVAČEVIĆ BILJANA
9 OMANOVIĆ FERID
10 BOŽIĆ EMIL
11 BOTIĆ SENADA
12 BEGOVIĆ DINO
13 JAKUPOVIĆ ALDIN
14 MENZIL EMINA
15 ADILOVIĆ ELVIDIN
16 VEHABOVIĆ DŽEMAL
17 JAKUPOVIĆ JASMINA
18 BOTIĆ ADMIR
19 BOTIĆ SADIKA
OPĆINSKO VIJEĆE

SNSD – SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA

1 PRAŠTALO DRAGO
2 TADIĆ SAVKA
3 PRAŠTALO RADMILA
4 DOBRIĆ MILAN
5 JOVANČEVIĆ GOSPOVA
6 ĆOSIĆ MIRKO
7 ČOROKALO LJILJA
8 DIVJAK DRAGAN
9 UTJEŠANOVIĆ BOGDAN
10 MAJKIĆ LJUBICA
11 BUBULJ OSTOJA
12 KARANOVIĆ MILORAD
13 KLEPIĆ BOSILJKA
14 KOVAČEVIĆ MILOMIR
15 ANIČIĆ MILORAD
16 ŠKRBIĆ JELA
17 INĐIĆ MIRKO
18 MRĐA RAJKO
032 SANSKI MOST

OPĆINSKO VIJEĆE

SDU – SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA

1 BAHTIĆ RIFET
2 FUŠKO MERIMA
3 RAMIĆ LATIF
4 PONJEVIĆ ANELA
5 HANDANAGIĆ ASIM
6 GRGIĆ MUHAREM
7 DURMIŠEVIĆ MIRELA
8 SUBAŠIĆ HAJRUDIN
9 GLAVAŠ ADISA
10 OMEROVIĆ ALMIN
11 JAKUPOVIĆ JASMIN
12 SOFIĆ SELMA
13 RAMIĆ SEDIJA
14 ŠUŠIĆ SENAD

OPĆINSKO VIJEĆE
NAŠA STRANKA
1 BAHTIĆ FLAMENKO
2 ŠKULJ SENADA
3 ALAGIĆ SAMIR
4 NUKIĆ NAĐA
5 MEDIĆ AMIL
6 ĐULOVIĆ MEDINA
7 BANOVIĆ FRANJO
8 MAUZNER MINELA

KOMENTARI