instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Ko čuva krajiške šume?

Ko čuva krajiške šume?

Da su šume najveće prirodno bogatstvo Unsko – sanskog kantona gotovo svima je poznato. Tim prirodnim bogatstvom gospodari ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo.

Međutim postavlja se pitanje ko čuva krajiške šume?

Posljednim Zakonom o izmjena i dopunama Zakona o šumama (sl.glasnik USK godina XXIII – broj 4 od 15.03.2019. godine) nadležnost čuvanja šuma ponovo je pripala Kantonalnoj upravi za šumarstvo (KUŠ). Ista je čuvala šume od 2010. – 2017. godine i rezultati njenog čuvanja su katastrofalni. Nakon izmjena Zakona o šumama 2016. godine nadležnost čuvanja je prešla na ŠPD „Unsko – Sanske šume“ doo ali su zbog sporog procesa primopredaje reona isti u punom kapacitetu počeli čuvanje u 2018. godini, da bi skupština ponovo vratila čuvanje šuma na KUŠ.

Kakvu imamo situaciju danas? Zvanično i zakonom je predviđeno da Kantonalna uprava za šumarstvo vrši čuvanje šume, međutim oni to ne rade. Naime, resorni ministar je donio instrukciju kojom obavezuje da i dalje ŠPD „Unsko – sanske šume“ vrši čuvanje šume do okončanja procedure primopredaje čuvarski (lugarski) reona izmedu ŠPD-a i KUŠ-a. Takva instrukcija se kosi za zakonom jer je zakon akt kojeg svi moramo poštovati. Kako je moguće da ministar donosi instrukciju koja je u suprotnosti sa zakonom iz njegovog resora?

Kako saznajemo proces primopredaje čuvarski (lugarski) reona nije ni počeo a pitanje je da li će i kada početi poznavajući činjenicu da KUŠ nije opremljen niti kadrovski niti materijalno – tehnički za taj posao.

To u prevodu znači da krajiške šume niko ne čuva, jer oni koji su ovlašteni po zakonu to ne rade, a oni koji po instrukciji to rade (ŠPD) nisu ovlašteni za podnošenje prijava i sud takve prijave odbacuje. Trenutno se nalazimo u El Doradu za šumokradice, koji sada slobodno i bez straha mogu krasti šumu, i to zbog neznanja ili namjere krajiške politike.

Na školstvu se vrše uštede a krajiški lugari koji nisu više od godinu dana radili svoj posao su uredno primili sve plate kao i tople obroke. Država je nekom majka a nekom maćeha, što bi se reklo!

Uglavnom stanjem bezvlašća u Unsko – sanskim šumama Vlada je prezadovoljna, posebno je zadovoljna i činjenicom da će ŠPD US – šume u prvih šest mjeseci ove godine zabilježiti najveći minus, ali su sigurno u plusu cazinske A SDA – šumokradice…

KOMENTARI