instant fap
Naslovnicainmedia danas

KO LAŽE – „KOZA ILI ROG“?

KO LAŽE – „KOZA ILI ROG“?

Hopovac – „tu ne vidim prevelik problem“.

Hopovac – „na raspolaganju sam institucijama“.

Hopovac – „u potpunosti provodim odluke Općinskog suda u Bihaću“.

Poruke su ovo ministra Hopovca jasno izrečene u izjavi za portal uskvijesti.ba (Fikro Boss).

A šta je zapravo istina o slučaju bivšeg ministra Damira Redžića (SDP), osuđenog presudom Općinskog suda u Bihaću?

Prva je istina da je g. Redžić osuđen pravosnažnom presudom Općinskog suda u Bihaću 18.05.2021. godine.

Druga je istina da je g. Redžić priznao krivnju za počinjeno djelo krivotvorenja službene isprave iz čl. 389 KZ F BiH.

Treća je istina da je krivotvorio potpis tada nadležnog ministra Damira Omerdića, te da je priznao krivnju, prihvatio sudsku nagodbu i da je osuđen pravosnažnom presudom. 

Četvrta istina je da je u presudi veoma jasno naglašeno da se osuđenom g. Damiru Redžiću izriče mjera „zabrane vršenja….rukovodeće pozicije državnog službenika u ministarstvu obrazovanja…u trajanju od 5 godina…“ (u prilog izvod iz presude).

I to bi nekako značilo zabrana do sredine 2027. godine. 

I konačno je i istina da je ministar g. Almin Hopovac imenovao osuđenog g. Damira Redžića šest mjeseci nakon presude, na istu onu poziciju na kojoj je Redžić krivotvorio akta prethodnog ministra i još ga dodatno unapređuje i za svog zamjenika sa ovlaštenjima ministra (u prilog izvod iz odluke ministra Hopovca).

Sve je ovo g. Hopovac uradio suprotno pravosnažnoj presudi Općinskog suda u Bihaću, a onda u svojoj izjavi kaže kako: „U potpunosti provodi Odluke Općinskog suda u Bihaću.“

Pa vi poštovani čitaoci prosudite o svemu iznad, a mi g. Hopovcu preporučujemo iskusnog advokata, što prije da potraži… 

KOMENTARI