instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

KONKURS za upis polaznika u novi ciklus obrazovanja odraslih

KONKURS za upis polaznika u novi ciklus obrazovanja odraslih

Na osnovu člana 15. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona, broj: 10/13), te Pravilnika o srednjoškolskom obrazovanju odraslih JU „Mješovita srednja škola“ Sanski Most, Školski odbor je na svojoj dvadesetoj redovnoj sjednici donio Odluku broj: 01-61-689/20 o raspisivanju 

K O N K U R S A

za upis polaznika u novi ciklus obrazovanja

odraslih 2020/2021. godine  

  1. za stručna zvanja – u programu stjecanja četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja (mašinski tehničar, mašinski tehničar programer CNC mašina, mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje, elektrotehničar energetike, tehničar elektroenergetike, tehničar mehatronike, tehničar drumskog saobraćaja, hotelsko turistički tehničar, ekonomski tehničar)
  2. zanimanja – u programu stjecanja trogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja    (bravar, metalostrugar, automehaničar, zavarivač, mašinbravar, električar EU VET, elektroinstalater, elektroenergetičar, vozač motornih vozila, konobar EU VET, kuhar EU VET, konobar, kuhar, prodavač, frizer-vlasuljar)
  3. u programu prekvalifikacije (mašinski tehničar, mašinski tehničar programer CNC mašina, mašinski tehničar za kompjutersko projektovanje, elektrotehničar energetike, tehničar elektroenergetike, tehničar mehatronike, tehničar drumskog saobraćaja, hotelskoturistički tehničar, ekonomski tehničar, bravar, metalostrugar, automehaničar, zavarivač, mašinbravar, električar EU VET, elektroinstalater, elektroenergetičar, vozač motornih vozila, konobar EU VET, kuhar EU VET, konobar, kuhar, prodavač, frizer-vlasuljar)
  4. u programu usavršavanja (bravar majstor, mašinbravar majstor, metalostrugar majstor, zavarivač majstor, automehaničar majstor, elektroinstalater majstor, elektroenergetičar majstor, vozač teških motornih vozila, vozač autobusa u međunarodnom prometu, konobar specijalista, kuhar specijalista, poslovođa u trgovini, majstor frizer vlasuljar)

Pravo upisa u program obrazovanja odraslih imaju lica starija od 18 godina koja pri tome nemaju status učenika ili studenta.

Dokumenti potrebni za upis:

  1. Prijava za upis (može se preuzeti u prostorijama škole)
  2. Originalno svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za program kvalifikacije), odnosno o stečenoj stručnoj spremi (za program prekvalifikacije i program usavršavanja)
  3. Izvod iz matične knjige rođenih (original)
  4. Uvjerenje o državljanstvu (original)
  5. CIPS  prijava (original)

Za konkurs se prima 20 polaznika po zanimanju.

Program obrazovanja odraslih se izvodi na osnovu Rješenja o ispunjavanju uvjeta za izvođenje programa obrazovanja odraslih za programe / struke/ zanimanja, prekvalifikacije, za struke koje se obrazuju u redovnom zanimanju broj: 10-02-10492-2/2014 od 10.07.2015. godine.

Trajanje programa, kao i uvjeti završavanja istih su utvrđeni Zakonom o obrazovanju odraslih. Prijave za upis polaznika u novi ciklus obrazovanja odraslih u 2020/2021. godini možete dostaviti lično u periodu od 11.09. do 18.09.2020. godine svakim radnim danom kod sekretara škole.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 037/686-452.

                                                                                               Predsjednik Školskog odbora:

                                                                                                   Jakupović Edin, prof. 

KOMENTARI