instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Lijepi primjeri kako se voli svoje mjesto

Lijepi primjeri kako se voli svoje mjesto

Kako traje akcija prikupljanja sredstava za asfaltiranje puteva u MZ Tomina, sve je više lijepih gesti naših majki i sestara koje se istoj odazivaju i daju pozitivan primjer. 

Već smo pisali da je hadžinica Adema Kumalić uplatila 1.500,00 KM, nju su slijedile Sadifa Bašić i njena kćerka Puba sa 1.000,00 KM, potom je Sabra Midžan uplatila 600,00 KM, Himka Midžan (supruga rahmetli Sulje) uplatila je 500,00 KM, te Azema Rame Bašić sa 200,00 KM. 

Ovdje moramo istaknuti i uplatu Amire Islamović kćerke Zijada Hodžića od 200,00 KM, te uplatu djevojke Lejle Midžan kćerke Ajiza, koja je trenutno nezaposlena i kao takva je našla shodno da pomogne svoje mjesto i uplati 200,00 KM.

Molimo Allaha dž.š. da sve ove naše majke i sestre nagradi za dobročinstvo koje čine za svoju Tominu.

KOMENTARI