instant fap

Možda jednom naučimo

Možda jednom naučimo

biti bolji jedni prema drugima
biti prisutniji u njihovim životima 
biti osjetljiviji za tuđe potrebe 
biti iskreniji prema onima koje volimo
liječiti mjesta gdje već dugo krvare 
ljubiti dijelove bića koje preziru 
osluškivati njihove skrivene želje, uzdahe i krikove
biti pažljiviji prema ranjenim mjestima čovjekove duše 
pokušati razumjeti, umjesto da osuđujemo 
biti nježniji u svijetu koji je ionako već dovoljno krut

Možda jednom naučimo

kako ostati
i ne ostavljati
i onda kad stvari krenu loše 
i onda kad nam se ne ostaje 
i onda kad je lakše pobjeći
i onda kad nam je lakše zaboraviti

Možda jednom naučimo

boriti se za svoje ideale do zadnjeg daha
podsjetiti se iz dana u dan koliko vrijedimo
koliko smo važni onima koji nas vole
koliko nam je važno da zbog njih uspijemo
koliko smo žrtve i truda uložili u svoje snove
koliko koraka smo napravili da bismo došli do ovog trenutka
koliko je život dragocjen i skup
koliko je budućnost neizvjesna 
a koliko je sadašnjost naša

Možda jednom naučimo,
unatoč svim našim manama i nesavršenostima,
možda jednom naučimo

biti dobri

KOMENTARI