instant fap
Naslovnicainmedia danas

Može li Sanski Most privući dolazak turista?

Može li Sanski Most privući dolazak turista?

Općinsko vijeće Sanski Most donijelo je odluku o formiranju turističke zajednice koja je ovog ljeta i počela sa radom.

Unsko-sanski kanton je ranije imao zakon koji je dozvoljavao svakoj općini da ima svoju turističku zajednicu. To je neko vrijeme bilo izmijenjeno i formirana je Kantonalna turistička zajednica koja je početkom mandata prošlog saziva Skupštine USK-a ukinuta zbog, kako je tada obrazloženo, nepružanja željenih rezultata. Zastupnici su tada, pored ukidanja Turističke zajednice USK-a, usvojili zakon da se sve ponovo vrati na lokalne zajednice

Dodaje kako će osnovni cilj novoformirane Turističke zajednice u Sanskom Mostu biti osmišljavanje sadržaja koji bi zadržali turiste, koji dolaze ali ostaju samo nekoliko sati, koliko je potrebno da se posjete i razgledaju turističke destinacije u tom gradu.

-Kada su u pitanju turističke posjete Sanskom Mostu, najviše imamo naše dijaspore koja ljeti dolazi kući i ujedno posjećuje sve te destinacije. Međutim, u posljednje vrijeme je trend da s njima dolaze i njihovi prijatelji iz zemalja u kojima naša dijaspora živi, a imamo određene turističke destinacije koje smo tokom proteklih nekoliko godina revitalizirali i tu nam najviše dolaze domaći turisti iz okolnih gradova, ponajviše iz entiteta Republika Srpska. Ono što nam je potrebno je uvezivanje svih turističkih potencijala i ponuda kroz jednu instituciju kakva je Turistička zajednica.

Zamišljeno je da Turistička zajednica jedan dio aktivnosti obavlja u pravcu razvijanja infrastrukturnih projekata, drugi dio je predviđen za organizaciju manifestacija koje će se od sada dešavati u organizaciji Turističke zajednice, a treći dio predviđen je za uvezivanje turističke ponude, smještajnih kapaciteta i ugostiteljske ponude.

KOMENTARI