instant fap
NaslovnicaSanski Most

Nedostatak sredstava zakočio deminiranje

Nedostatak sredstava zakočio deminiranje

Zbog nedostatka finansijskih sredstava proces deminiranja na području općine Sanski Most zakočen je u poslednjih nekoliko godina, rekao je načelnik službe civilne zaštite u ovoj općini, Said Ramić.

„Minska polja, i toliko godina nakon rata, predstavljaju prijetnju po bezbjednost građana koji žive u njihovoj blizini” rekao je Ramić. On je dodao kako je sve manje donatorskih sredstava kojima se u ranijem periodu finansirao proces deminiranja, te da uklanjanja minskih polja, kako je istakao, neće biti ni u toku ove godine. „Prema našim podacima minama je kontaminirana površina koja iznosi 31 kvadratni kilometar.

Najugroženija su područja koja se nalaze u rubnim dijelovima općine, prema susjednom entitetu, obzirom da se radi o nekadašnjim crtama razdvajanja“ istakao je Ramić. On je dodao kako minska polja najviše prijete mještanima sela Stara Rijeka, Stari Majdan, Trnova, Slatina i Tramošnja. „Obzirom da je pod minskim poljima poljoprivredno zemljište, mještanima koji žive na ovom području to stvara ogromne probleme. Također, jedan od problema je i što nesavjesni pojedinci uklanjaju oznake minskih polja, što predstavlja potencijalnu opasnost po ljudske živote” naveo je Ramić. Na sreću, kako je istakao, u proteklih nekoliko godina nije zabilježen niti jedan slučaj da je neko stradao od mina.