instant fap

Novi dan..

Novi dan..

Jutarnja se svjetlost
provlači kroz tihi grad
ulicama praznim
opet prolazim sam

Tišinu ljetnjeg jutra
prekida poneki zvuk
toplinu ljetnjeg jutra
na licu osjećam svom 

Duboko u meni budi se
već poznat glas
zbog ceste koja mami
u novi nepoznat svijet

Jer grad je tužno mjesto
gdje čovjek živi često sam
daleko su ljudi
koje volim i znam

Bježeći od crnih misli
o životu tom
bježim od hladnoće
u srcu mom

Poput cvijeta samo
zraku sunca tražim ja
da vrati opet ljubav
u život moj

Jutarnja se svjetlost
provlači kroz tihi grad
zove me da krenem
u novi dan …

grupa OKO 
(originalna verzija Drugi način/ Nepočin)

stihovi: Gojko Bjelac i Fikret Kurtović
muzika: Ismet Kurtović

KOMENTARI