instant fap
Naslovnicainmedia danasUncategorized

O šumama i Vrhovni sud Federacije

O šumama i Vrhovni sud Federacije

Nakon što je sudija Fikret Hodžić tokom čitanja presude Saneli Dračić iz B. Petrovca komentarisao i osvrnuo se na predmet Unsko – sanskih šuma, obrana optuženih je uputila zahtjev Vrhovnom sudu Federacije BiH da sud u Bihaću proglasi nenadležnim u ovom predmetu zbog pristrasnosti.

Naime, ovaj komentar iskusnog sudca Fikreta Hodžića nije zabilježen u sudskoj praksi i najbolje svjedoči o nervozi oko ovog predmeta koja vlada u vrhu Pravosuđa USK-a.

Javnosti je poznata i činjenica da je Jasminka Karabegović, bivša predsjedavajuća sudskog vijeća u ovom predmetu napustila Pravosuđe. A komentar sadašnjeg predsjedavajućeg (sudca Alibabića), u nedavnom razgovoru sa advokatima obrane je bio „da bi volio da nikada nije ušao u ovaj predmet“.

Interesantno će biti očitovanje o ovom predmetu glavne kantonalne tužiteljice Fadile Amidžić od koje je Vrhovni sud zatražio mišljenje. Posebno i zbog činjenice da su od nje pokretanje ovog predmeta zatražili političari sa najvećim kriminalnim dosjeom u cijeloj BiH Rifet Hozanović i Hamdija Lipovača.

O ovoj činjenici postoje i nedvosmislena svjedočenja najbližih suradnika ovog političkog dvojca. Najveći problem za Pravosuđe u ovom predmetu predstavlja činjenica da su svjedoci optužbe počeli mijenjati vlastite iskaze i da je već sada vidljivo da je optužnica na klimavim nogama.

Na odluku Vrhovnog suda šta će  se desiti sa ovim predmetom koji je u fokusu javnosti neće se dugo čekati.

KOMENTARI