instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Objavljena imena novih tužioca i sudija u Bosni i Hercegovini

Objavljena imena novih tužioca i sudija u Bosni i Hercegovini

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 29. i 30. novembra 2023. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Na nivou Federacije Bosne i Hercegovineimenovani su:

 • Admir Alispahić, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
 • Kemal Sinanović, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
 • Amra Ibraković, na poziciju tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona
 • Sabina Skrobo, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Bugojnu
 • Edina Zahirović Vilašević, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Tešnju
 • Emira Ćehajić, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Cazinu
 • Nemanja Tomić, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Livnu
 • Damir Arnautović, na poziciju stručnog saradnika Općinskog suda u Zavidovićima.

Na nivou Republike Srpske, imenovani su:

 • Tatjana Čorni, na poziciju sudije Osnovnog suda u Banja Luci
 • Marko Pisarević, na poziciju sudije Osnovnog suda u Banja Luci
 • Dejana Tepić, na poziciju sudije Osnovnog suda u Banja Luci
 • Lana Jusufbašić, na poziciju sudije Osnovnog suda u Banjoj Luci.

Pri donošenju Odluke o imenovanju, VSTV BiH je uzeo u obzir kriterije poput: stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata, stručne sposobnosti zasnovane na dosadašnjim rezultatima u karijeri, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obnaša dužnosti u okviru funkcije za koju se prijavljuje, odnosa sa radnim kolegama, ponašanja van posla, profesionalne nepristranosti i ugleda.

Novoimenovani nosioci pravosudne funkcije će stupiti na dužnost u nedjelju, 3. decembra.

KOMENTARI