instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Od sada se u dijelu BiH i za romobil plaća registracija: Cijena nije visoka

Od sada se u dijelu BiH i za romobil plaća registracija: Cijena nije visoka

Bosanskohercegovački entitet RS je zakonski regulisao kretanje lakih ličnih električnih vozila na putevima, a svaki vlasnik ima obavezu da ga “registruje” i plati 20 KM za identifikacionu potvrdu i naljepnicu.

U Ministarstvu saobraćaja i veza RS za Srpskainfo kažu da je ovo predviđeno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima RS koji je stupio na snagu krajem prošle godine.

“U cijelom svijetu, pa i kod nas, sve više se na javnim površinama koriste električni trotineti i drugi slični uređaji, tj. laka lična električna vozila. Ovo za posljedicu ima povećanje konfliktnih situacija sa ovim učesnicama u saobraćaju, te je bilo neophodno urediti i saobraćaj ovih vozila. Iz tog razloga zakonom je propisana kategorizacija, uslovi i način njihovog kretanja na javnim površinama”, objašnjavaju u Ministarstvu saobraćaja i veza RS.

Zakonom je predviđeno da Ministarstvo podzakonskim aktom definiše pojedinosti oko izdavanja identifikacionih potvrda vlasnicima električnih trotineta. Zato je Ministarstvo 3. juna donijelo Pravilnik o načinu i postupku izdavanja identifikacione potvrde.

Zakonom je definisano da troškove izdavanja identifikacione potvrde i naljepnice snosi tražilac identifikacione potvrde i naljepnice, u iznosu od 20 KM“, navode u Ministarstvu saobraćaja i veza RS i dodaju da je Pravilnikom propisan izgled, način, postupak izdavanja i način naplate naknade za izdavanje identifikacione potvrde i identifikacione naljepnice za lako lično električno vozilo.

Osim svojevrsne registracije, Zakon je za vlasnike električnih trotineta po trotoaru regulisao i brzinupa se tako na po trotoaru mogu kretati brzinom do 6 kilometara na sat, a za svaku bržu vožnju građani moraju da koriste saobraćajnicu.

Policija je imala puno pritužbi pješaka na kretanje električnih trotineta po trotoaru, odnosno na preveliku brzinu. Žalili su se da im je ugrožena bezbjednost u saobraćaju, ali su policiji ruke bile vezane. Sada je policiji data mogućnost da reaguje.

Podjela

Zakon lako lično električno vozilo, kao što je električni trotinet, električni skejtbord, haverbord, segvej i slično, definiše kao vozilo na točkovima koje se djelimično ili potpuno koristi kao motorno vozilo za prevoz jedne osobe na javnoj, odnosno privatnoj površini i koje se potpuno ili djelimično napaja iz samostalnog izvora energije sa ili bez sistema samobalansiranja, te ima napon baterije do 100 VDC, odnosno integrisani punjač sa ulazom za baterije do 240 VAC.

Laka lična električna vozila zakon razvrstava u četiri klase:

Klasa 1 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta,

Klasa 2 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, bez sistema samobalansiranja i sjedišta,

Klasa 3 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 6 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta,

Klasa 4 – vozila maksimalne konstruktivne brzine do 25 km/h, sa sistemom samobalansiranja i sjedištem ili bez sjedišta.

“U narednom, skorijem periodu krenuće potpuna primjena navedenih odredbi”, poručuju iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

KOMENTARI