instant fap
Naslovnicainmedia danas

Općina Sanski Most objavila javni poziv nevladinim organizacijama

Općina Sanski Most objavila javni poziv nevladinim organizacijama

Općina Sanski Most raspisala je javni poziv za upotrebu i dodjelu novčanih sredstava organizacijama civilnog društva, odnosno nevladinim i neprofitnim organizacijama.

Rok za predaju aplikacija je 15 dana od dana raspisivanja javnog poziva, a kompletan javni poziv dostupan je na web stranici općine Sanski Most. Inače, Općina je u prošloj godini na ovaj način finansirala 12 projekata iz NVO sektora. Općina Sanski Most uputila je javni poziv nevladinim organizacijama da kandiduju projekte koji bi se finansirali iz općinskog budžeta u 2021. godini. Općina Sanski Most ove godine planira izdvojiti 15. 000 konvertibilnih maraka za finansiranje projekata iz nevladinog sektora.

Za ove potrebe u ovogodišnjem budžetu predviđen je poseban kod s kojeg će se utrošak sredstava vršiti na osnovu raspisanog javnog poziva, a nevladine organizacije imaju mogućnost apliciranja sa određenim projektima i idejama, a iznos sredstava po jednom odobrenom projektu iznosiće od 500 do 5000 konvertibilnih maraka. Javnim pozivom utvrđeni se uvjeti i kriteriji za upotrebu i dodjelu sredstava organizacijama civilnog društva, odnosno nevladinim i neprofitnim organizacijama iz budžeta općine, kao i uslovi za prijavu i kriteriji za ocjenjivanje prijavljenih projekata. Projekti s kojima organizacije mogu aplicirati moraju biti u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama općine Sanski Most, a prioritet prilikom odabira imaće projekti koji su usko vezani za obrazovanje, kulturu i umjetnost, zaštitu okoliša, socijalnu politiku, mlade i volonterizam, sport, rekreaciju kao i turizam.

Prema evidenciji nadležnih općinskih službi, na području općine Sanski Most registrovano je oko 150 nevladinih organizacija, međutim mnogo je manji broj onih koji su aktivni. Pravo učešća u javnom pozivu imaju sva udruženja i fondacije osnovana i registrovana na području države, koja su vođena od strane državljana BiH i svoje aktivnosti razvijaju na području općine Sanski Most.

Njihovi projekti moraju biti namijenjeni građanima općine, s tima da se odnose na oblasti definisane javnim pozivom. Općina Sanski Most već dugi niz godina izdvaja značajna finansijska sredstva za podršku nevladinom sektoru, te će se ovakav način saradnje nastaviti i u budućnosti.

KOMENTARI