instant fap
NaslovnicaBiH

Ova politička kriza je korak unatrag

Ova politička kriza je korak unatrag

Rekla bih da je zbog kašnjenja u reformi pravosuđa i policije proces potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u zastoju

U Sarajevu je boravila povodom 10. godišnjice Policijske misije Evropske unije: kao koordinatorica novoosnovanog Komiteta za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije ističe da je region Zapadnog Balkana daleko od ispunjenja ciljeva

• Kakvo je Vaše viđenje dosadašnjeg toka reforme pravosuđa i policije?

– Bosna i Hercegovina je izgubila puno vremena. Rekla bih da je zbog kašnjenja u reformi pravosuđa i policije proces potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u zastoju. Vlasti moraju brže i efikasnije provoditi ove reforme, jer jedan od bitnih koraka u približavanju Evropskoj uniji su upravo one. Osjeća se da je u pitanju politički zastoj. Od kada je uspostavljena vlast na državnoj razini, postignut je dogovor o budžetu. Nema nijednog daljnjeg pozitivnog koraka prema EU. Zbog toga je bitno da se stvore uslovi za dijalog i funkcionalnu državu.
Spori procesi

• Jedan od uslova koji BiH mora ispuniti je provedba presude Sejdić – Finci. Ima li opravdanja da se ustavno rješenje za ovo pitanje nije našlo dvije i po godine od kada je presuda donesena?

– Frustrirajuće je, prije svega za građane. Građani su ti koji gube povjerenje u institucije i političare, jer nema pomaka. U jednom trenutku činilo se da su korak bliže ispunjenju ovog uslova, međutim, sada se opet ništa pozitivno ne dešava. To je prvo što treba da urade u BiH, vrlo bitno pitanje kad je riječ o pravima manjina. Osim toga, treba nastaviti strukturalni dijalog na izvršenju obaveza iz Poglavlja 23 i 24, kad je riječ o pravosuđu i unutrašnjim poslovima. Prije svega, to je za dobrobit BiH, jer su to najteža poglavlja koja svaka zemlja mora zatvoriti prije ulaska u EU. Taj proces u BiH ide vrlo sporo.

• Kako gledate na činjenicu da se opstanak Suda i Tužilaštva BiH često dovodi u pitanje?

– Mislim da je pravosuđe u BiH još na vrlo nestabilnoj podlozi. Odlazak stranih tužilaca i sudija značiće da su domaća tužilaštva i sudovi potpuno u nadležnosti domaćih ljudi, zbog čega moraju biti odgovorni i spremni na to. Ja se bojim da će biti potrebno mnogo vremena da reforma pravosuđa krene naprijed. Zbog aktuelne političke situacije u BiH, čini se da se još izvjesno vrijeme ništa neće pokrenuti naprijed i zemlja će izgubiti još više vremena. Ova godina bi mogla biti vrlo značajna za BiH, jer bi do kraja godine mogla podnijeti kredibilnu aplikaciju za kandidatski status u EU. Ja to još optimistično očekujem.

• Nedavno je došlo do promjene u koaliciji. Kako na to gledate?

– To je unutrašnja stvar BiH. Ja to ne mogu komentarisati s pozicije koju sada obnašam u Evropskom parlamentu. Bitno je da država postane funkcionalna, da svi rade zajedno, da su institucije demokratične i efikasne. Bitno je također u slučaju BiH da samo kao jedna država, nepodijeljena, može ići dalje ka EU.

• Da li Vas zabrinjava koliko će trajati rekonstrukcija vlasti na svim nivoima?

– Neki kažu da je demokratija skupa i da nije važno koliko košta. Ali nedavno sam u Bruxellesu slušala predstavnike nevladinih organizacija iz BiH, koji su prezentirali vrlo tamnu sliku troškova administracije u BiH s tako puno parlamenata, ministarstava itd. Dakle, cijeli proces rekonstrukcije vlasti i s finansijske strane je vrlo zabrinjavajući. A s druge strane, mislim da je odgovornost političara i civilnog društva da nađu rješenje kako bi država funkcionisala. Teško je očekivati da neko izvana odredi mjerila kako će država funkcionisati. Za to su odgovorni političari.

(oslobođenje.ba)