instant fap

Počela uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu

Počela uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu

Početkom decembra u Unsko-sanskom kantonu je započela uplata premije zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu. Uplata premije može se izvršiti do 30. aprila 2014. godine, a plaćena premija će u nadležnoj poslovnici Zavoda biti evidentirana u zdravstvenu legitimacij osiguranog lica.

Visina premije zadržala je prošlogodišnji nivo i iznosi 20 KM po osiguranoj osobi. Uplata premija vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljenje platnog prometa na važeći žiroračun Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Uplata premija zdravstvenog osiguranja od strane osiguranih lica na području općine Sanski Most odvija se planiranom dinamikom, i u prvim danima nisu zabilježena veća čekanja na šalterima poslovnice Zavoda za zdravstveno osiguranje u Sanskom Mostu.

Plaćanje premije nije obavezno, ali njenim plaćanjem osigurana lica su oslobođena participacija prilikom korištenja zdravstvene zaštite tokom jedne kalendarske godine. Razlog je to zbog kojeg se većina građana odlučuje koristiti ovu pogodnost. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona je ove godine izradio posebne brošure i letke kojima su date upute o uplati premije, kao i prikazane pogodnosti koje se ostvaruju njenom uplatom, ali i kategorije osiguranih lica koje su oslobođene od plaćanja participacije. Brošura se može dobiti u poslovnici Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona u Sanskom Mostu, kao i u svim poslovnicama Zavoda u kantonu.

KOMENTARI