instant fap

Pojačan intenzitet: U prva dva mjeseca 2017. godine u BiH izdato čak 88.960 pasoša

Pojačan intenzitet: U prva dva mjeseca 2017. godine u BiH izdato čak 88.960 pasoša

Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA) raspolaže informacijama o broju izrađenih putnih isprava za koje su zahtjeve podnijeli građani kod nadležnih organa u BiH i u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH.

Iz IDDEEA-e ističu da nemaju informaciju o tome koliko je zahtjeva za izdavanje pasoša podneseno u protekle tri sedmice, odnosno da raspolažu samo podacima koji se odnose na broj izrađenih putnih isprava.

Tako je u novembru 2016. godine izrađeno 28.555 pasoša, a u decembar 2016. godine 30.131. Što se tiče ove godine, prema podacima IDDEEA-e u januaru je izrađeno 39.986 pasoša, a u februar 48.974 putnih isprava.

Podsjećamo, postoji realna opasnost da se u BiH od 21. marta ove godine onemogući izvanje pasoše i to zbog nedostatka pasoških knjižica. IDDEEA je 28. februara, nakon kompletiranja žalbe koju je u postupku nabavke pasoških knjižica uložila kompanija Gemalto, proslijedila žalbu Uredu za razmatranje žalbi BiH na postupanje.

Očekuju da će Ured za razmatranje žalbi BiH, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i zaključkom Vijeća ministara BiH od 16. februara ove godine, rješavanju ovog predmeta dati prioritet i u skladu sa svojim mogućnostima u što kraćem roku odlučiti po žalbi.

IDDEEA je ranije raspisala tender za nabavku pasoških knjižica, a radi se o postupku nabavke kojeg Zakon o javnim nabavkama propisuje u slučajevima krajnje hitnosti. Na tender su se prijavile dvije kompanije čije će se ponude razmatrati nakon što Ured za razmatranje žalbi odluči po žalbi kompanije Gemalto, koja se inače nije prijavila na tender.

“Vjerujemo da će sve institucije uključene u proces odlučivanja imati razumijevanja za hitnost postupka kako bi se nabavka pasoških knjižica okončala na vrijeme, a kontinuitet izdavanja pasoša nesmetano nastavio i nakon 21. marta”, navode iz IDDEEA-e.

Ipak, ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić nije tako optimističan. Kako kaže, on ne vjeruje da će nakon 21. marta građani BiH moći izvaditi pasoše.

“Razlog za to je što je prije nekoliko godina napravljen štetan ugovor i sada kao država nemamo šanse da se izvučemo iz toga”, poručio je Mektić.

KOMENTARI