instant fap
NaslovnicaLokalne temeSanski Most

Problem deponija: Nesavjesni i dalje odlažu smeće gdje stignu

Problem deponija: Nesavjesni i dalje odlažu smeće gdje stignu

Radnici Javnog komunalnog preduzeća „Sana“ u skladu sa svojim redovnim aktivnostima, skoro svakodnevno su primorani intervenisati na čišćenju divljih deponija koje se pojave na području naše općine. I pored stalnih upozorenja da se vodi računa o odlaganju smeća i otpada, ovu negativnu pojavu veoma je teško iskorijeniti.

Kako nas je upoznao tehnički direktor JKP „Sana“ Farko Alagić, samo u posljednjih nekoliko dana radnici ovog preduzeća očistili su i sanirali četiri divlje deponije, a posljednja u nizu je divlja deponija koja se nalazila neposredno uz saobraćajnicu koja prolazi Bulevarom 7. korpusa.

Inače, JKP „Sana“ u saradnji sa Općinskom službom za inpekcijske poslove u kontinuitetu sprovodi aktivnosti na evidentiranju i sanaciji divljih deponija na području općine Sanski Most, međutim i pored svih napora, glavni uzrok njihovog nastajanja, a to su nesavjesni građani koji na nepropisan način odlažu otpad, još uvijek je prisutan. 

Nesavjesni građani koriste brojna mjesta u prirodi kako bi odložili velike količine smeća, nepotrebnog građevinskog materijala i drugog otpada. Time narušavaju ljepotu prirodnog okoliša i sami zagađuju sredinu u kojoj žive oni i drugi građani.

Ono što je sada najvažnije jest kontinuirano i svim raspoloživim sredstvima raditi na podizanju svijesti naših sugrađana da otpad odlažu na za to predviđena mjesta, kao i da svako nepropisno odlaganje otpada prijave komunalnim redarima.

I pored brojnih ekoloških akcija koje su provedene poslednjih godina i kontinuiranih napora na izgradnji ekološke svijesti, na žalost postoji još uvijek veliki broj pojedinaca koji svjesno zagađuju prirodni okoliš.

KOMENTARI