Promocija knjige “Stari grad Kamengrad”

HomeSanski Most

Promocija knjige “Stari grad Kamengrad”

NK Podgrmeč i zvanično ostaje član Druge lige FBiH

Promocija knjige „Stari grad Kamengrad“, autora magistra Fikreta Midžića, održana je sinoć u prostoru općinske vijećnice. Riječ je o prvom istorijsko dokumentarističko naučnom djelu u kojem se govori o nastanku i istorijatu srednjovjekovne tvrđave Kamengrad. Prema riječima autora, knjiga je prvobitno zamišljena kao brošura je trebala biti objavljena povodom ovogodišnje kulturno vjerske manifestacije „Musala 2012“.

 

Midžić je istakao kako je tokom prikupljanja dokumentarističke građe konstatovao da o starom gradu Kamengrad postoji obilje istorijskih izvora te je odlučio napisati prvu knjigu koja obuhvata njegovu prošlost. Ovo djelo, kako je istakao autor, sadrži sistematizirane istorijske dokumente koji govore o kamengradskoj tvrđavi tokom nekoliko vjekova osvjetljavajući njenu prošlost sa istorijskog, etnografskog i antropološkog aspekta. Promotor ove knjige, publicista Emin Mesić, istakao je kako se radi o veoma važnoj knjizi koja promoviše istoriju i tradiciju ovih prostora i komplementira s nastojanjima da istorijske građevine budu očuvane i ponuđene kao dio turističke ponude ovih prostora.

 

Autor knjige, Fikret Midžić, osvrnuo se na istorijat kamengradske tvrđave istakavši kako se radilo o veoma značajnom vojnom utvđenju u sastavu Ugarske, a potom i Turske Carevine. O tome, kako je istakao, govore brojni dokumenti kao i činjenica da se u dugom istorijskim razdoblju Kamengrad nalazio na granici dva carstva. Sem vojnog, ovaj stari grad imao je i svoju administrativnu važnost, jer je dugo godina bio sjedište istoimene kapetanije, a u njemu je stolovao i kadija. Obzirom na kontinuitet života na tom prostoru koji traje stotinama godina, on je zanimljiv i sa etnološkog i antropološkog aspekta i prava je šteta što Kamengrad nikada nije bio predmet ozbiljnog arheološkog istraživanja, istakao je Midžić.

 

Autor je ovom prilikom naglasio kako se u samom djelu bavio i drugim istorijskim nalazištima na području općine Sanski Most, istakavši kako je ova općina po njihovom broju najbogatija na području Unsko sanskog kantona. Djelo o starom gradu Kamengradu, kako je rekao Midžić, moglo bi u budućnosti poslužiti kao dio monografije o bogatoj istoriji Sanskog Mosta.