instant fap
NaslovnicaSanski Most

Razvoj poljoprivrede

Razvoj poljoprivrede

Prema informacijama općinske službe za poljoprivredu općina Sanski Most u ovom trenutku raspolaže sa 3600 grla goveda, 7000 ovaca, 1100 svinja, te vrlo malog broja koza. Proizvodnja mlijeka, kada je riječ o animalnoj proizvodnji, zauzima veoma značajno mjesto tako da je u toku 2012. godine proizvedeno oko 7.600.000 litara mlijeka. Prema procjenama pomenute službe može se konstatovati da se razvoj stočarske proizvodnje na području općine Sanski Most kreće u pozitivnom smjeru što pokazuje podatak da je 415 grla ostvaren novčani poticaj s nivoa resornih ministarstava, odnosno da ova grla služe za obnovu i proširenje stočnog fonda.

Također, u proteklom periodu bilježi se i porast proizvodnje tova bikova uprkos nelojalnoj konkurenciji s kojom se susreću poljoprivredni proizvođači obzirom da poljoprivrednici iz Republike Srpske i Srbije imaju daleko povoljnije uslove za ovu vrstu proizvodnje. Kada je riječ o ovčarstvu, ova grana animalne proizvodnje i pored veoma dobrih uslova za razvoj na području općine Sanski Most bilježi blagu stagnaciju. Slična konstatacija se može reći i za peradarstvo jer je zastupljena proizvodnja u manjim količinama koja se bazira na uzgoju koka nosilja i tov pilića. U narednom periodu moraju se tražiti bolja rješenja kako bi se peradarstvo podiglo na viši nivo nego što je to sada slučaj.

Kada je riječ o ratarsko povrtlarskoj proizvodnji, u toku jesenje sjetve 2011. godine zasijana je površina od 1139 hektara, dok je u proljetnoj sjetvi zasijano 7181 hektar zemljišne površine. Ukupno je zasijano i obrađeno 9320 hektara što predstavlja 39 posto od ukupne raspoložive površine oranica. U općinskoj službi za poljoprivredu konstatuju kako ratarska proizvodnja nije razvijena u onom obimu kojeg dozovljavaju klimatsko zemljišni uslovi kao i velika nezaposlenost građana. Uzroci ovakvog stanja su, kako se navodi, usitnjenost posjeda, nedostatak kvalitetnog sjemenskog materijala i neprovođenje adekvatnih agrotehničkih mjera te skupe ulazne sirovine.

Značajan problem predstavlja i nedostatak odgovarajućih poljoprivrednih mašina. Povrtlarstvo na području općine Sanski Most bilježi rast, kako na otvorenom tako i u plastenicima. Za ekspanziju ove proizvodnje najzaslužnije su zemljoradničke zadruge „Agrisan“ i „Tera Sana“ te udruženje „Povrtlar“ uz podršku općine Sanski Most. Pčelarstvo je također djelatnost koja u posljednjim godinama doživljava rast, uprkos činjenici što je protekla godina bila izuzetno nepovoljna. Slična konstatacija se može primijeniti i na voćarstvo iako se u ovoj oblasti može učiniti mnogo više nego što je to sada bio slučaj. Da bi se što više intenzivirala poljoprivredna proizvodnja i učinila profitabilnom u budućem periodu je neophodno nastaviti modernizaciju i uvođenje novih tehnologija.