instant fap

Regulacija riječnih vodotokova

Regulacija riječnih vodotokova

Načelnik općine Sanski Most, dr. Mustafa Avdagić, obišao je danas radove na nekoliko lokaliteta gdje se obavljaju aktivnosti vezane za regulaciju korita riječnih vodotokova u cilju prevencije poplava u narednom periodu.

Prema riječima šefa službe civilne zaštite u općini Sanski Most, Saida Ramića, u proteklom periodu preduzete su obimne aktivnosti vezane za čišćenje i produbljivanje korita kako bi se na taj način povećala protočnost i kapacitet riječnih vodotokova. Takvi radovi su izvedeni na onim mjestima gdje su u proteklim godinama zabilježene poplave koje su nanijele velike štete i ugrozile materijalna dobra. Regulacija je provedena na dijelu toka rijeke Majdanuše u Starom Majdanu te potoka Mađarica u naselju Krkojevci. Također radovi su izvedeni i u Donjem Kamengradu na mjestu gdje se rijeka Bliha u ranijim godinama izlijevala iz korita i plavila okolno zemljište. Ukupna vrijednost radova iznosi nešto više od 33 hiljade maraka. Načelnik općine je također obišao i radove koji se istovremeno obavljaju oko regulacije toka rijeke Sane na području sela Tomina. Ovaj projekat realizira Agencija za vodno područje sliva rijeke Save i njegova vrijednost iznosi oko devedeset hiljada maraka. Radovi koji se obavljaju oko regulacije rijeka i potoka na području općine Sanski most su preventivnog karaktera i njima se nastoje preduprijediti sve moguće štete od poplava koje su u proteklim godinama znale nanositi velike materijalne štete.

KOMENTARI