instant fap
Naslovnicainmedia danas

RIJEKA SANA Dan posvećen jednoj od najvrijednijih rijeka BiH

RIJEKA SANA Dan posvećen jednoj od najvrijednijih rijeka BiH

U svijetu se obilježava Međunarodni dan životne sredine, koji je ujedno i Dan rijeke Sane. Ovogodišnja tema Dana životne sredine glasi: “Sedam milijardi ljudi. Jedna planeta. Konzumiraj pažljivo.” 

Rijeka Sana je bistra i hladna planinska rijeka. Dobila je ime od starih Latina zbog svoje čistoće i ljekovitosti: “sanus” što znači zdravlje.

Sana je rijeka u Bosanskoj Krajini i najveća desna pritoka Une. Uz Unu i Neretvu smatra se jednom od najljepših i najčistijih rijeka u BiH. Duga je 146 km, s površinom porječja od 3370 km².

Sana nastaje od tri jaka krška vrela i kraka znanog pod imenom Korana, nedaleko od sela Donja Pecka – Jasenovi Potoci kod Šipova. Protiče kroz Sansku i Prijedorsku kotlinu, odnosno gradove Ključ, Sanski Most i Prijedor, gdje prima Gomjenicu, mijenja sjeverni pravac oticanja u uporednički ka zapadu, zbog udara od padine planine Kozare, obilazi Majdansku planinu, te uvire kod Bosanskog Novog u rijeku Unu. Izvorišni krak rijeke Sane je Sanica.

Ribolov je rasprostanjen na Sani jer ona obiluje raznom vrstom ribe, a najviše cijenjena i spominjana je mladica sa Sane.Na Sani se kao i na Uni mogu odigravati i u stvari organizuju se mnoga sportska takmičenja.

Desne pritoke Sane su: Kozica, Vučaj potok, Potočanska rijeka, Kijevska rijeka, Tramošnjica, Gluvač, Glamočnica, Kruharuša, Sasina, Piljeska rijeka, Mala rijeka, Bukovac. Gomjenica …

Najveća pritoka Sane je Sanica, a ona je njena lijeva pritoka. Druge lijeve pritoke Sane su: Glibaja, Bliha, Zdena, Dabar, Majdanska rijeka, Volar, Japra, Gračanica, Stara rijeka, ..

Već godinama tokom juna održava se manifestacija “Dani rijeke Sane”, koja ima za cilj da ukaže na značaj i vrijednost ovog riječnog sliva za ovaj dio BiH i ljude koji žive na ovim prostorima.

Centralni događaj ove manifestacije je ekološka štafeta “Akva Sana”, koja kreće sa izvora rijeke na put dug 138 kilometara sve do ušća Sane u Unu.

U štafetu se ulije voda sa izvora i na kraju puta se prospe na ušću, čime se simbolično želi poručiti kako Sana treba da bude jednako čista na svim dijelovima svoga toka. Štafeta putuje duž rijeke spajajući ljude, mjesta i gradove uz njen tok s porukom “Neka sija, neka blista, nek nam Sana bude čista”.

Prirodu nismo naslijedili od svojih predaka, već smo je posudili od naših potomaka, kaže stara indijanska izreka. Hoćemo li Sanu sačuvati za buduće generacije, to zavisi od nas samih.

KOMENTARI