instant fap
Naslovnicainmedia danas

Rijeka Sana na udaru bespravnih graditelja

Rijeka Sana na udaru bespravnih graditelja

Brojne plaže i kupališta na rijeci Sani na području općine Sanski Most ugroženi su usljed nelegalne gradnje koja je posljednjih nekoliko godina naročito dobila na intenzitetu.

To potvrđuju i u Službi za prostorno planiranje i građenje općine Sanski Most te ističu kako je jedan od većih problema  gradnja na obalama Sane, gdje posljednjih godina vlada anarhično stanje.

“Imamo situaciju da veliki broj investitora ugrožava vodozaštitni pojas čija je širina 15 metara, a u mnogim slučajevima objekti se grade tik na obali rijeke. Također, tu je i problem ograđivanja parcela, zauzima se riječni pojas, čime se onemogućava slobodan pristup ribolovcima, turistima i drugima. Vodozaštini pojas se ne smije ugrožavati,  jer u okviru njega nije dozvoljena gradnja niti ograđivanje”, navode u pomenutoj službi.

Prema njihovim riječima, to je posao za inspekcijske organe.

U Općinskoj inspekciji ističu kako je, kada se radi o ovoj temi, jedan od najvećih problema pitanje nadležnosti, koja je u ovome slučaju na federalnim inspekcijskim organima, čija reakcija nije adekvatna nastalom problemu.

Inače, bespravna gradnja je prisutna u svim lokalnim zajednicama na području Unsko-sanskog kantona, a prema nekim procjenama, danas ima više od 30.000 bespravno izgrađenih objekata.

Bespravnim građevinama smatraju se objekti koji su izgrađeni bez potrebnih zakonskih odobrenja i dozvola, te mimo utvrđenih prostornih i regulacionih urbanističkih planova, kao i oni objekti gdje se odstupilo od propisanih uslova ili gdje je vršena nelegalna dogradnja ili nadogradnja.

KOMENTARI