Sano, Sano, moja rano..

Sano, Sano, moja rano..

Rođen sam gdje je devet rijeka. To vam je tamo, gdje je sve srcu blizu.

Tamo, sam rođen. Tamo odrastao. Tamo, kraj rijeke Sane, upoznah svog prvog najboljeg druga. Tamo napisah prvu pjesmu. Prvi put se zaljubih, i voljenu poljubih.

Tu mi je sve što imam, ili bar ono što mi je ostalo. Drug u svijet ode. Voljena se za drugog udade.

Ostala si samo ti. Moja Sano. Moja rano. A znam, da ti nikad otići nećeš, čak i ja kada odem.

Ako i odem. Vratit ću se tebi. Jer će me tvoja brda obgrliti kada nemam kud. A moje suze, tvoje rijeke brisati.

Tu sam ja, svoj na svom. I ti ćeš zauvijek ostati moj dom.

Amar Kaltak

KOMENTARI