instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Statistika pokazuje: Nasilje djece prema roditeljima u porastu

Statistika pokazuje: Nasilje djece prema roditeljima u porastu

Nasilje djece nad roditeljima, te unuka prema dedama i nanama u Bosni i Hercegovini prethodnih godina je u porastu i to su alarmantni podaci, upozoravaju iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice.

Povodom 15. juna, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad starim osobama, iz ovog ministarstva ističu da je danas udio populacije stariji od 65 godina raste na sveukupnoj demografskoj slici, te da ona već čini 17 posto stanovništva. Zbog toga, ističu, u fokus dolaze i brojni problemi s kojima se ova populacija suočava.

Proces demografskog starenja je prisutan i u Bosni i Hercegovini, pa u tom smislu Odjeljenje za ekonomska i socijalna pitanja Sekretarijata Ujedinjenih naroda (UNDESA) pretpostavlja da će u Bosni i Hercegovini 2060. godine učešće osoba u dobi od 65 godina i više u ukupnoj populaciji biti iznad 30 posto, dok je u 2010. godini bilo oko 15 posto.

Posljednjih godina broj slučajeva nasilja nad starim osobama je u porastu, a posebno su ranjive stare žene.

Tokom 2014. godine registrovano je 1.459 prijavljenih slučajeva nasilja kantonalnim MUP-ovima, a detaljna analiza je pokazala da su počinioci nasilja u 1 posto slučajeva unuci, a u 13 posto slučajeva sinovi. Također, sudeći prema istraživanju Gender centra FBiH iz 2014. godine, žrtve nasilja su u šest posto slučajeva majke, u jedan posto slučajeva nane/bake, a u 7 posto slučajeva očevi.

Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH su saopćili da je nasilje nad starim osobama je izraz rodne diskriminacije, a u BiH, ne postoji djelotvoran sistem zaštite starih osoba, niti koordinirano djelovanje institucija u cilju blagovremenog otkrivanja slučajeva ove vrste nasilja, pružanja adekvatne pomoći i podrške, te kažnjavanja počinilaca.

U budućnosti je potrebno usmjeriti pažnju na probleme i potrebe starijih osoba. Potrebno je i izmijeniti zakonski okvir te nasilje nad starim osobama posebno kvalifikovati kao krivično djelo, kreirati politike koje uvažavaju doprinos starijih osoba u društvu, sprečavaju diskriminaciju i marginalizaciju starih osoba, i koje uključuju stare osobe u sve segmente društvenog života.

KOMENTARI