instant fap
NaslovnicaVijestiBiH

Statistika za BiH: U prošloj godini smo imali 3,3 miliona korisnika interneta

Statistika za BiH: U prošloj godini smo imali 3,3 miliona korisnika interneta

Regulatorna agencija za komunikacije objavila je Izvještaj o rezultatima godišnje ankete korisnika RAK dozvola za pružanje internet usluga u Bosni i Hercegovini za 2020. godinu.

U periodu obuhvaćenom istraživanjem, zaključno sa 31. decembrom 2020. godine, u BiH je ukupno djelovalo 60 pružalaca Internet usluga.

Rezultati ankete pokazali su da je na kraju 2020. godine u Bosni i Hercegovini bilo ukupno 770.775 internet pretplatnika.

Agencija procjenjuje da je u istom periodu bilo 3.336.591 korisnika interneta, odnosno da stopa korištenosti interneta u BiH za 2020. godinu iznosi 94,49%.

Kada je riječ o vrsti pristupa internetu, na tržištu BiH, dial-up pristup putem analognog i ISDN modema sa 351 pretplatnikom čini samo 0,046% od ukupnog broja pretplatnika interneta, dok širokopojasni (eng. broadband) pristup ima 770.424 pretplatnika. Statistika pokazuje da je u 2020. godini dominantna vrsta internet pristupa bio xDSL, čiji broj pretplatnika čini 53,43% od ukupnog broja internet pretplatnika u BiH. Na drugom mjestu je kablovski pristup čiji broj pretplatnika čini 33,47% od ukupnog broja internet pretplatnika.

Podaci dati u izvještaju pokazuju da je korištenje širokopojasnog Interneta u Bosni i Hercegovini u stalnom porastu, što je uticalo na unaprjeđenje ponude usluga za krajnje korisnike, što se posebno ogleda u ponudi paketa usluga koji istovremeno objedinjuju više usluga elektronskih komunikacija. Takođe, u 2020. godini došlo je do značajnog porasta korištenja većih pristupnih brzina u odnosu na raniji period, što se može smatrati posljedicom digitalizacije svih sfera života izraženom u uslovima COVID 19 pandemije.

Agencija očekuje da će daljnji razvoj konkurencije na tržištu elektronskih komunikacija i uvođenje novih tehnologija omogućiti uvođenje inovativnih i kvalitetnih usluga i time nastaviti pozitivna kretanja u primjeni interneta u BiH. Ponuda bržeg i jeftinijeg pristupa internetu je preduvjet razvoja informacionog društva, a samim tim i napretka ekonomije i društva u cjelini, navode u saopćenju.

KOMENTARI